ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ အထိ က်င္းပမယ့္ နည္းပညာဆိုင္ရာၿပိဳင္ပြဲ The Hackathon 2019

အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဖြံ့ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP Myanmar) တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္
The Hackathon နည္းပညာဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲအား Impact Hub ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ေလၽွာက္လွမ္းရာတြင္ ေန႔စဥ္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအား ေျပလည္ေစနိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ဒီဂ်စ္တယ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဖန္တီးနိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စြန႔္ဦီးတီထြင္မႈစြမ္းရည္မ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးနိုင္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ The Hackathon 2019 အား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ The Hackathon 2019 သည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ စြန႔္ဦးတီထြင္သူမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ start ups မ်ားအား ၁) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး က႑ ၂) ပညာေရး က႑ ႏွင့္ ၃) ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆိုင္ရာ က႑ ဟူသည့္ က႑ ၃ ရပ္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ဖန္တီးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
 
ကြန္ျပဴတာ ပရိုပရမ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္း၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအား ဖန္တီးအေျဖရွာလိုေသာ မည္သူမဆို The Hackathon 2019 နည္းပညာဆိုင္ရာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားအား အငယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ ပညာရွင္ အဆင့္ဟူ၍ သတ္မွတ္ပိုင္းျခားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆင့္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အနိုင္ရရွိသည့္ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕သည္ ၎တို႔၏ စီမံကိန္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားအျပင္ အူရီဒူးႏွင့္ UNDP တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည့္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ သင္တန္းကိုလည္း တက္ေရာက္သင္ယူခြင့္ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ကူညီနိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္ ေတြကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ UNDP နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး မႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Hackathon ၿပိဳင္ပြဲဟာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ကိုလည္း အရမ္းကို စိတ္လႈပ္ရွားေနမိပါတယ္။ မႏွစ္က အနိုင္ရရွိသြားတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြ လိုပဲ ဆန္းသစ္ၿပီး ထိေရာက္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို ျမင္ေတြ႕ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။” ဟု အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO Mr. Rajeev Sethi ကေျပာၾကားသည္။
 
 
‘The Hackathon နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲဟာ ျမန္မာနိုင္ငံက အထူးခၽြန္ဆုံးနဲ႔ အထက္ျမက္ဆုံး လူေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို တည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို အတူတကြ ပူးေပါင္းအေျဖရွာေပးနိုင္မယ့္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္နိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ UNDP နဲ႔ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္တဲ့ ဆန္းသစ္ၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ေကာင္းမြန္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ အူရီဒူးျမန္မာေဆာင္ရြက္နိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္မိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြဆီက အဆန္းသစ္ဆုံး အိုင္ဒီယာေတြကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မယ့္ အတြက္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။’ ဟု UNDP ၏ Resident Representative ျဖစ္သူ Mr. Peter Batchelor က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Hackathon သည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၏ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ဆန္းသစ္ တီထြင္နိုင္စြမ္းႏွင့္ စြန႔္ဦးတီထြင္နိုင္စြမ္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အူရီဒူးျမန္မာႏွင့္ UNDP တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ အထူးအစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူငယ္မ်ား၏ ဆန္းသစ္ေသာ အိုင္ဒီယာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေပးနိုင္ရန္၊ ထိုမွတဆင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ခ်မွတ္ထားသည့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးပုံေဖာ္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤ အစီအစဥ္အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Hackathon 2019 နည္းပညာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.thehackathon2019.com တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလၽွာက္လႊာမ်ားအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)