Local

Monday, 08 July 2019 10:54

မုိဘုိင္းဖုန္း ေငြလႊဲ ၃ ဆ တုိးမည္ခန္႔မွန္း

ဒီဂ်စ္တယ္ေႈြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မုိဘုိင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား အားလုံး လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး သမား႐ုိးက်နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္းကုိ အစားထုိးေနရာယူျခင္းသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ရွိေပ ေသးသည္။ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာ၌ ရွိေနသည့္ Wave Money ကုိ လုပ္ကုိင္သည့္ Digital Money Myanmar ၏ စီအီးအုိျဖစ္သူ ဘရက္ဂ်ဳံးက ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ လႊဲသည့္ ေငြပမာဏာသည္ က်ပ္ ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္သည့္အျဖစ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၎ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ မွ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိလိမ့္ဟု ဆုိသည္။ Wave Money တရား၀င္ စတင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀းအေျခစုိက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တယ္လီေနာႏွင့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုိးမလုပ္ငန္းစုတုိ႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္သည္။ တယ္လီေနာက အစုရွယ္ယာ ၅၁% ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ႐ုိးမလုပ္ငန္းစုက ၄၉% ပုိင္ဆုိင္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ သုံးႏွစ္မျပည့္ခင္မွာပင္ Wave Money သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ နယ္မွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္သားမ်ားက နယ္တြင္ က်န္ရစ္သည့္ မိသားစုမ်ားထံ ေငြေပးပုိ႔ရန္ သုံးစြဲၾကသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေနရာရရွိခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးေသာ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ သုံးစြဲၾကသည့္ မုိဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မ်ား mobile banking services မ်ား တြင္က်ယ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စိမ္းေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးသာ ဘဏ္စာရင္း ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခက္အခဲကုိ Wave Money က တစ္ကြက္နင္း၍ ေက်ာ္လႊားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္လႊားတြင္ ေငြလႊဲျခင္းကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကုိင္ေပးေသာကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ေလးေသာင္းခြဲ ထားရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္သည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ေအတီအမ္မ်ား ရွိေနသည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာ ပုိမ်ားသည့္အျပင္ ေနရာအႏွံ႕လည္း ပုိပ်ံ ႔ ႏွံ႕ သည္။ ေငြလႊဲဖုိ႔အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း သဖြယ္ လုပ္ကုိင္ေပးသည့္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သည္။ စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းစာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings မွာ ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေငြလႊဲျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ ၁၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလုိက္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ၄ ဒသမ ၆ ဆ ပုိမ်ားခဲ့သည္။     ကုိင္ထားသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္း၏ ဖုန္းနံပါတ္အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ ေငြလႊဲ ေပးပုိ႔သူႏွင့္ ရယူသူတုိ႔သည္ Wave Moneyကုိ တစ္ႀကိမ္သုံးအျဖစ္သာ အႀကိမ္ႀကိမ္သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ Wave Money ေငြစာရင္း ရွိဖုိ႔ မလုိအပ္ေခ်။ ယခင္က လူႀကံဳျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အေ၀းေျပးကားလုိင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးပုိ႔ၾကသည္။ ယခုအခါ Wave Money ကုိ သုံးၾကသျဖင့္ အေ၀းေျပားကာလုိင္းမ်ားတြင္ ေငြလႊဲသည့္သူမ်ား နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အေ၀းေျပးကားလုိင္းမ်ားသည္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ၅% ၀န္ေဆာင္ခယူေလ့ရွိသည္။ အျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ မုိဘုိင္း ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ္လည္း Wave Money ကသာ မင္းမူႀကီးစုိးထားဆဲျဖစ္သည္။ “လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ထိန္းရတာ မလြယ္ဘူး” ဟု ဂ်ဳံးက ေျပာျပသည္။ Wave Money ကပုိမုိ ျပည့္စုံသည့္ ေငြေၾကး ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ အျခားေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျဖည့္ထည့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္။ ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ စတင္ခဲ့သည္။ ႐ုိးမဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားသူတုိ႔သည္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကုိ Wave Money ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ၌ လုပ္ကုိင္၍ ရေအာင္ စီစဥ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ား သီးျခား လုိက္ဖြင့္ေပးေနဖုိ႔ လုိအပ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။   Source: asia.nikkei.com
Saturday, 06 July 2019 13:32

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္၌ ယူနီကုဒ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က
Wednesday, 03 July 2019 17:07

MPT မွ 2019 လူငယ္ေဘာလံုးပြဲေတာ္ ႏွင့္U-14 ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စတင္က်င္းပ

ပညာေရးဌာန ႏွင့္ အထင္ကရ အားကစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မ်ားအၾကား  ေဘာလံုးအားကစားနည္းကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္လာေစရန္ႏွင့္  ေဘာလံုးအားကစားကို
Wednesday, 03 July 2019 13:37

နည္းပညာ ေထာက္ပံမႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္လိုက္သည့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား

အသစ္ထုတ္ေပးတဲ႔ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေတြဟာ Smart Card အေရာင္ေလးေတြကစလို႔ ေျပာင္းသြားပါတယ္။
Wednesday, 03 July 2019 10:02

MPT မွ “ခင့္ကမၻာ” ေပၚတယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စိတ္ခြန္အားတိုးတက္မႈ အခန္းက႑ကို အေလးထားေသာ MPT သည္ ယေန႔ခတ္၏ ဒီဂ်စ္တယ္ေရစီးေၾကာင္း အေျပာင္းအလဲမ်ား နွင့္အညီ
Tuesday, 02 July 2019 09:32

ဖုန္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူတဲ့အခါမွာ ဘယ္ OPPO ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေတြက သင့္အတြက္ျဖစ္မလဲ

ယေန႔ေခတ္တြင္ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို
Monday, 01 July 2019 18:05

၂၀၂၀ ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ ဂယက္ (2020 & Impact of Social Media) အား က်င္းပျပဳလုပ္

၂၀၂၀ ႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ဂယက္ Social Media Forum 2019 ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္အား ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉) ရက္ေန႔ (စေနေန႔) ၊ ေန႔လယ္ ၁၂:၀၀ နာရီမွ ညေန ၅:၀၀ နာရီထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွိ Pan Pacific Hotel (Pacific Ballroom) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Friday, 28 June 2019 09:55

MAB Mobile Bank ၏ သံုးေလထူးေလ (ThonelayHtooLay)

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္ (MAB) ၏ မုိဘိုင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ MAB Mobile Bank ၏ #ThonelayHtooLay ကံစမ္းမဲမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႔နယ္ UFC Tower B တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။
Friday, 28 June 2019 09:43

OPPO မွ ဖန္တီးမႈအသစ္ျဖစ္ေသာကမာၻ႔ပထမဆံုး Under-Screen Camera ကို ရွန္ဟိုင္းတြင္က်င္းပေသာ MWC 2019 တြင္ စတင္ပြဲထုတ္

ဆန္းသစ္ေသာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အစဥ္အျမဲျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေသာ OPPO သည္ ရွန္ဟိုင္းတြင္က်င္းပေသာ MWC ပြဲတြင္

Search Articles