"စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ဆုမဲမ်ားစြာပါဝင္သည္ ့‘ခၽြင္ခၽြင္’ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အား တယ္လီ ေနာ မိတ္ဆက္"

"စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ဆုမဲမ်ားစြာပါဝင္သည္ ့‘ခၽြင္ခၽြင္’ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အား တယ္လီ ေနာ မိတ္ဆက္" google

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ ‘ခၽြင္ခၽြင္’ အမည္ရွိ အထူးကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Novotel Hotel တြင္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အရ တယ္လီေနာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ဆုမဲမ်ားစြာကို ကံစမ္းရယူသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အထူးဆုျဖစ္သည့္ KIA Sportage 2018 SUV အမ်ိဳးအစား ကားသစ္တစ္စီးကို ဆြတ္ခူးႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးအတြက္လည္း လက္မွတ္မ်ားအား စုေဆာင္း ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္ အထိ ကံစမ္းခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ဤ ‘ခၽြင္ခၽြင္’ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အရ တယ္လီေနာျမန္မာ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မည္သည့္ ေဒတာႏွင့္ အသံ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အစီအစဥ္ကိုမဆို မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ (MyTelenor app, WowBox, Web, USSD, SMS ႏွင့္ E-Load) ဝယ္ယူမႈတိုင္းအတြက္ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္ကူပြန္မ်ားအား ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔ ဝယ္ယူရာတြင္ ဝယ္ယူမႈပမာဏအေပၚ မူတည္၍ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္ကူပြန္ အေရအတြက္အား ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ျမန္မာေငြ ၃၉၉ က်ပ္ထက္ နည္းပါးေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဝယ္ယူပါက လက္မွတ္ကူပြန္ ၁ ေစာင္ ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာေငြ ၃၀၀၀ က်ပ္ထက္ မ်ားျပားသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ဝယ္ယူပါက လက္မွတ္ကူပြန္ ၅ ခု ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အဆိုပါ လက္မွတ္မ်ားအား ‘Instant Win’ သို႔မဟုတ္ ‘Mega Draw’ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ ၂ မ်ိဳးအနက္ ၁ မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္ကံစမ္းရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အခုလို စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းတဲ့ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳသူေတြဆီ ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္း အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ ျဖစ္ေစ အေကာင္းမြန္ဆံုးနဲ႔ အဆန္းသစ္ဆံုး နည္းပညာေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္သြားဖို႔ အၿမဲရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အသံုးျပဳသူေတြ အေနနဲ႔ တယ္လီေနာက ေပးအပ္ေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ အခု မိတ္ဆက္လိုက္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ‘ခၽြင္ခၽြင္’ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္ကိုလည္း ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ Chief Executive Officer ျဖစ္သူ Sharad Mehrotra က ေျပာၾကားသည္။

Instant Win’ အစီအစဥ္အား ဝင္ေရာက္ ကံစမ္းသူမ်ားသည္ လက္မွတ္ကူပြန္ ၁ ေစာင္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ကံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ ဖုန္းေခၚဆိုခြင့္မိနစ္မ်ားႏွင့္ တယ္လီေနာ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ေလွ်ာ့ေစ်းခံစားခြင့္မ်ား အပါအဝင္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ဆုမဲမ်ားစြာအား ခ်က္ခ်င္းရယူ ကံစမ္း သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ‘ခၽြင္ခၽြင္’ သည္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အျခားေသာ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ‘Mega Draw’ အစီအစဥ္ကိုလည္း ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ကံစမ္းသူမ်ားသည္ အထူးဆု ျဖစ္သည့္ KIA Sportage 2018 – SUV အမ်ိဳးအစား ကားသစ္တစ္စီး အျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Samsung 55” စမတ္တီဗီြမ်ား ႏွင့္ Apple ipads မ်ားကိုလည္း ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးအား ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ‘Mega Draw’ အစီအစဥ္၏ ကံထူးရွင္မ်ားအား ကံစမ္းမဲကာလၿပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ ကိဳက္မ်ားေသာ MyTelenor app သည္ တယ္လီေနာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အဖြဲ႕၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ားဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးျခင္း အစရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားစြာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ဖန္တီးရယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ မ်ားစြာကိုပါ ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသံုးျပဳမႈ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ရရွိခံစားသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တယ္လီေနာသည္ ႏိုင္ငံတကာသံုး အေၾကြးဝယ္ကတ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မ်ားအား အသံုးျပဳ၍ တယ္လီေနာဆင္းမ္ကတ္မ်ားအား ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းသြားႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား MyTelenor app တြင္ ထည့္သြင္းေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ စနစ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး စတင္မိတ္ဆက္သည့္ ေအာ္ပေရတာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုသုိ႔ အထူးေကာင္းမြန္လွေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားအား MyTelenor 3.0 app တြင္ ထည့္သြင္းေပး ထားသည့္ အတြက္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မိုဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား တစ္ေနရာတည္းတြင္ အလြယ္တကူ ရယူႏိုင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

တယ္လီေနာျမန္မာအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ခိုင္မာစြာ သက္ေသျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆန္းသစ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြဟာ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အသံုးျပဳမႈ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ယူေဆာင္ေပးလာႏိုင္ ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း တစ္ကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားပီတိ ျဖစ္မိပါတယ္။ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခရီးလမ္းမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ တယ္လီေနာအေနနဲ႔ အေကာင္းမြန္ဆံုး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြမွာ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ၊ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈေတြ ရရွိသြားႏိုင္ေစဖို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တယ္လီေနာျမန္မာ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ Sharad Mehrotra က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၎၏ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အသံုးျပဳမႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ေပးအပ္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တယ္လီေနာျမန္မာသည္ လတ္တေလာတြင္ ‘ခင္မင္’ Chatbot ဝန္ေဆာင္မႈ၊ Mobile Legends ဂိမ္းကစားသူမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ သည့္ အစီအစဥ္၊ တယ္လီိေနာအသံုးျပဳသူမ်ားသာ သီးသန္႔ ရယူ ႏိုင္မည့္ Disney Portal၊ ပံုစံသစ္ေဒတာစုဘူး ေဗဒင္ႏွင့္ တျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစရွိသည့္ အစီအစဥ္မ်ားစြာအား မိတ္ဆက္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ခၽြင္ခၽြင္’ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တယ္လီေနာအသံုးျပဳသူမ်ားသာ ပါဝင္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး MyTelenor App version 3.0 မွတဆင့္ ဝင္ေရာက္ ကံစမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ MyTelenor App 3.0 အား Google Play Store ႏွင့္ App Store မ်ားမွတဆင့္ အလြယ္တကူ ေဒါင္းလုတ္ရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Read times
Rate this item
(0 votes)