အူရီဒူးျမန္မာ၏ Diamond Club အစီအစဥ္မွ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအား စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္

အူရီဒူးျမန္မာမွ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလာတြင္ အူရီဒူးမွ ေလးစားအားကိုးရသည့္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး Loyalty Program တစ္ခုျဖစ္သည့္ Diamond Club အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ () ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

 

အဆိုပါ ()ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း၃၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိသည့္ ဆုလက္ေဆာင္ေပါင္း (,၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္လဲလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ()ႀကိမ္တိုင္တိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားထဲတြင္ iPhone, Samsung စေသာ အဆင့္ျမင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၊ LG ေရခဲေသတၱာ။ Panasonic အဲယားကြန္း၊ Samsung HD TV စေသာလွ်ပ္စစ္အသံုးေဆာင္ပစၥည္မ်ားအျပင္ (၄၄)သိန္းေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဆိုင္ကယ္မ်ားပါ၀င္ပါသည္။

 

Diamond Club အစီအစဥ္သည္ အူရီဒူး၏ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ဆင္းကတ္ကဲ့သုိ႕ေသာ အူရီဒူးမွထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ E-topup မွတဆင့္ ေငြျဖည့္သြင္းမႈမ်ား၊ ေဒတာအစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ M-ပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအား အသံုးျပဳသူမ်ားထံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ရမွတ္မ်ား ျပန္လည္ရရွိေစသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

 

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ Diamond Club အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ၎တို႔ Diamond Club အစီအစဥ္တြင္ ရရွိထားသည့္ ရမွတ္မ်ားအျပင္ အစီအစဥ္၏ ရမွတ္စုေဆာင္းရန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတို႔ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေနရာေဒသမ်ား နွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အစရွိသည့္ က႑အသီးသီးရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိအလြယ္တကူ သိရွိနုိင္ရန္ မိုဘိုင္း အက္ပလီေကးရွင္း ကုိလည္း အထူးသီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

 

ယခု၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္လည္းအူရီဒူး Diamond Club မွ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ရမွတ္စုေဆာင္းသည့္စနစ္မ်ား ႏွင့္အတူ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္သြားႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။” ဟုအူရီဒူးျမန္မာ၏ အေရာင္းနင့္ျဖန့္ခ်ိေရး အရာရွိခ်ုပ္ ေဒၚထားသန္႔ဇင္မွေျပာၾကားသြားပါသည္။

 

Ooredoo_Diamond_Club-Motor_Cycle_Winner.jpg

 

Ooredoo_Diamond_Club-Motor_Cycle_Winner2.jpg

 

Ooredoo_Diamond_Club-Fridge_Winner.JPG

 

Ooredoo_Diamond_Club-TV_Winner-min.JPG

 

Myanmar ICT Guide

Read times
Rate this item
(1 Vote)