ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ google.com
ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို
ေမလ(၂၃)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၂)နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၂) အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပရာ ထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန  အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးစိုးသိန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔၏ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္ပမွၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို ငွားရမ္းသုံးစြဲေနရသည့္ အတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားကိုသုံးစြဲေနရေၾကာင္း၊
 
MyanmarSat-2 ၿဂိဳဟ္တု ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္တင္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ 864 MHz ကို နည္းပညာအသစ္ျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ ရရွိအသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က အကုန္အက်ခံထားေသာ မိမိတို႔၏ MyanmarSat-2 ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားက တစ္စုတစ္ေဝးတည္း အသုံးျပဳၾကျခင္းျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမွၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြသုံးစြဲမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳေသာ ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ Forever ကုမၸဏီတို႔အား အသုံးျပဳၾက ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 
ဆက္လက္၍ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္ကလည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ေသာ ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီႏွင့္ Forever ကုမၸဏီတို႔ကို MyanmarSat-2 ၿဂိဳဟ္တုခ်န္နယ္မ်ားအား ငွားရမ္းအသုံးျပဳၾကေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 
ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုထရန္စပြန္ဒါငွားရမ္းေရးဆပ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တက္ေရာက္လာသည့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထရန္စပြန္ဒါငွားရန္းေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီးဝိုင္းဝန္း ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ေန႔လည္  ၃:၀၀  နာရီတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
 
Motc.gov
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items