လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကိုေပးစြမ္းမည့္ Samsung ၏ Knox နည္းပညာအသစ္

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကိုေပးစြမ္းမည့္ Samsung ၏ Knox နည္းပညာအသစ္ google.com
Samsung သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ Secure Folder၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္
လွ်ိဳ႕ဝွက္လိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းႏိုင္သည့္ Samsung ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ Knox လံုၿခံဳေရးပလက္ေဖာင္းတို႔အား ဖုန္းတစ္လံုးတည္းတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားမည္ကို စိုးရိမ္ရန္မလိုအပ္ဘဲ Samsung Galaxy စမတ္ဖုန္းမ်ားကို စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
“အခုေခတ္အေျပာင္းအလဲေတြက  အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ အလ်င္အျမန္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အတြက္ အမီလိုက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ တစ္ခါတစ္ေလ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြနဲ႔ အလုပ္ရွႈပ္ျပီး  လံုၿခံဳေရးဆိုတာကို ေနာက္မွေတြးမိတတ္ၾကတဲ့အတြက္လည္း Samsung Knox ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို ကိုယ့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ ေပါက္ၾကားတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖို႔ Knox  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သံုးစြဲသူေတြပိုျပီး အသံုးျပဳလာေအာင္ တိုက္တြန္းအၾကံျပဳသြားမွာပါ။” ဟု Samsung Myanmar ၏ Head of IT and Mobile Group ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွေျပာၾကားသည္။
 
လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ Secure Folder ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ application မ်ားအား ဖုန္းအတြင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ သိမ္းဆည္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲေနၾကျဖစ္သည့္ ဖုန္းအတြင္းေမာင္းႏွင္သည့္ OS ႏွင့္အတူ တြဲဖက္ပါရွိေသာ application မ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Secure Folder အတြင္းေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ရန္ Menu တြင္ပါရွိေသာ ‘Add to Secure Folder’ အား ေရြးခ်ယ္၍ အလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ အႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆံုး application မ်ားကိုလည္း ပံုတူကူးယူ၍ Profile တစ္ခုေျပာင္းလဲကာ ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Profile တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲႏို္င္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Profile အသီးသီးကို သီးသန္႔မွတ္သားထားမည္ျဖစ္သည္။
 
ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Secure Folder အား မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ႏွင့္ Icon ပါ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒါ့အျပင္ Quick Panel အား အသံုးျပဳ၍ ဖုန္း၏ home screen မွတစ္ဆင့္ Secure Folder icon အား သိုဝွက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
Secure Folder တြင္ Cloud အေျခခံ backup ႏွင့္ restore စနစ္အားထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းအမ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသည့္အခါတြင္လည္း လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ညွိျပီးသံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Secure Folder ႏွင့္အတူ စပ္တပ္သံုးအဆင့္မီ လံုၿခံဳေရး ပလက္ေဖာင္း Samsung Knox အား ထည့္သြင္းေပးထားေသာေၾကာင့္  သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား မ်က္စိေရွ႕ေမွာက္တြင္လည္း သိသာထင္ရွားစြာ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Secure Folder အတြင္း ဝင္ေရာက္စီမံရန္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းပိုင္ရွင္စစ္မွန္ေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္သည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္၊ အမွတ္အသား၊ စကားလံုး သို႔မဟုတ္  လက္ေဗြရာစနစ္ အစရွိသည့္ biometric အတည္ျပဳခ်က္စနစ္တို႔ကို အသံုးျပဳ၍သာ ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 
“မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ နဲ႔ အျခား ထုတ္ကုန္ေတြက သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ အလုပ္၊ အိမ္နဲ႔ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားေနရတဲ့ဘဝမွာ ဘယ္ေလာက္အေရးပါတယ္ဆိုတာကို  ကြ်န္ေတာ္တို႔ Samsung အေနနဲ႔ နားလည္တဲ့အတြက္   Samsung Knox ဟာဆိုရင္လည္း သံုးစြဲသူေတြ တကယ္ေနထိုင္တဲ့လူေနမႈဘဝမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာနည္းပညာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Samsung Device ေတြကို စဖြင့္လုိက္တာနဲ႔ Knox က ဖုန္းစနစ္တစ္ခုလံုးကိုသာမကဘဲ ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ၊ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို  အဆက္မျပတ္ ကာကြယ္ေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ကုန္ေတြထဲမွာ အစကတည္းက ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ Knox ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေန႔ညမေ႐ြး လံုၿခံဳမႈေပးေနမွာပါ” ဟု ကိုဇာနည္ဝင္းထက္မွ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။
 
Samsung ၏ Knox သည္ Samsung ထုတ္ကုန္သံုးစြဲသူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။  အဆိုပါ စနစ္သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္၊ ေနရာမေ႐ြး လုပ္ေဆာင္လိုသည္မ်ားအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမွတဆင့္ စိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ Samsung Knox ပလက္ေဖာင္းကို Samsung ၏ စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ တက္ဘလက္မ်ားႏွင့္ Wearable မ်ားအတြင္း စတင္ထုတ္လုပ္သည့္အခ်ိန္ကတည္းကစ၍ အဆင္သင့္ထည့္သြင္းထားေသာေၾကာင့္ ဖုန္းဘူးအားဖြင့္ၿပီး စတင္အသံုးျပဳသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Knox အားအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Knox ပလက္ေဖာင္းတြင္ ဖုန္းစနစ္အတြင္းသို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္း (Intrusion)၊ ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းစနစ္အား ေႏွးေကြးေစ၊ ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ စနစ္ (Malward) ႏွင့္ အျခား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ အဆင့္မ်ားစြာထည့္သြင္းဖန္တီးထားေသာ ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items