QR စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေတာ့မည္

QR စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ google.com
မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ က်ဴအာရ္ကုဒ္စနစ္ အသုံးျပဳ၍ ေငြေပးေခ်မႈကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္
မၾကာမီေဆာင္႐ြက္ေတာ့မည္ဟု ယူနီယံေပး ေငြေပးေခ်ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ UnionPay International က ထုတ္ျပန္သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသားသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာတြင္ ကတ္စနစ္၊ က်ဴအာရ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဇြန္ ၁ဝ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
 
UnionPay’s Guide to Making Life Easier:a Payments and Finance Handbook အမည္ရွိေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်လိုသူမ်ား အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ယူနီယံေပး (UninonPay) ေငြေပးေခ်ေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီက ဇြန္ ၁ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ယခုကဲ့သို႔ထုတ္ေဝျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အသုံးျပဳမႈျမင့္တက္လာရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေရွ႕ေတာင္အာရွUnion Pay International ၏ လက္ေထာက္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ Mr. Vincent Ling က ေျပာသည္။
 
''ဒီလက္စြဲစာအုပ္ရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကတ္ေတြသုံးစြဲတဲ့ စနစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ကတ္သုံးစြဲလာမယ့္သူေတြၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈ ဖန္တီးရင္းေငြသားမဲ့ သုံးစြဲတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေျပာင္းလဲဖို႔ျဖစ္ပါတယ္''ဟု Mr. Vincent Ling က ေျပာသည္။
 
လမ္းၫႊန္စာအုပ္သည္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္း ၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား၊ အေႂကြးဝယ္ကတ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္တို႔၏ အလုပ္လုပ္ပုံမ်ား၊ ကတ္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမႈဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားတြင္ ကတ္စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကတ္အသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ အေမးအေျဖအခ်က္အလက္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ ျဖင့္ ေဖာ္ျပထုတ္ေဝထားသည္။
 
UnionPay ေငြေပးေခ်ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္မ အျပင္ဘက္ရွိ ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ ၂၈ ႏိုင္ငံရွိ ေရာင္းခ်သူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ ေရာင္းခ်သူေပါင္း ၁ဝ သန္းေက်ာ္ကို UnionPay QR Code မွတစ္ဆင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ QR Code စနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈကို သုံးစြဲႏိုင္ရန္ MMQR အမည္ရွိ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္ကို အတည္ျပဳၿပီးပါက ျပည္တြင္းရွိ ေငြေပးေခ်ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီး၊ ဘဏ္အသီးသီး၏ မည္သည့္ QR Code စနစ္ျဖင့္မဆို ေငြေပးေခ်မႈကို စတင္သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 
''စံသတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္မႈက ၿပီးသြားပါၿပီ။ ဒါကိုတရားဝင္စံသတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ အဆင့္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒီႏွစ္ထဲေလာက္မွာ ထြက္လာဖို႔ကေတာ့ က်ိန္းေသပါတယ္''ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ဘဏ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းေဆြက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို MPUကုမၸဏီႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။
 
အဆိုပါစနစ္ မစတင္မီတြင္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ကို စတင္ထုတ္ေဝလိုက္ၿပီး စာအုပ္ရယူလိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း MNA လက္မွတ္အေရာင္းဌာန ႐ုံးခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေစ်းဝယ္အေရာင္းစင္တာမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ Quick Response Code (QR) ျဖင့္ အခမဲ့ရယူႏိုင္သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။
 
UnionPay သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း၅၂ ႏိုင္ငံတြင္ ကတ္ေပါင္း ၇ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ထုတ္ေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၇၄ ႏိုင္ငံရွိ ကုန္သည္ေပါင္း ၅၃ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ ကတ္ကို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ATM ေပါင္း ၂ ဒသမ ၈၆ သန္းရွိေနသည့္ ေငြေပးေခ်မႈကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း UnionPay သည္ AGD ၊AYA၊ CB၊GTB၊ KBZ၊MAB၊MOB အစရွိေသာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ထုတ္ေပးထားသည္။
 
Myanmar Times
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items