MPT မွ 2019 လူငယ္ေဘာလံုးပြဲေတာ္ ႏွင့္U-14 ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စတင္က်င္းပ

MPT မွ 2019 လူငယ္ေဘာလံုးပြဲေတာ္ ႏွင့္U-14 ေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို စတင္က်င္းပ google.com
ပညာေရးဌာန ႏွင့္ အထင္ကရ အားကစား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္း၍ လူငယ္မ်ားအၾကား  ေဘာလံုးအားကစားနည္းကို ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္လာေစရန္ႏွင့္  ေဘာလံုးအားကစားကို
  ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အမ်ိဳးသားအားကစားအျဖစ္  လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေဝရန္  ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး ႏွင့္ ဦးေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MPT အေနျဖင့္ Myanmar National League (MNL)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(MFF)၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ႏွင့္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာနတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ MFF-MPT Grassroots Football Festival 2019 ႏွင့္ MPT U-14 Football Tournament 2019 တို႔၏ ဖြင့္ပြဲကို မႏၱလာသီရိ အားကစားကြင္းတြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့ပါသည္။ MPT မွ အႀကီးတန္း အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစုိးရအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ပုဂၢလိက က႑မွ ပူးေပါင္းကူညီၾကသူမ်ားက  အဆိုပါဖြင့္ပြဲသို႔ စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ ေဘာလံုးသမားမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ႏွင့္  ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ ယခုအစီအစဥ္အား MPT အေနျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္အျဖစ္ စတင္လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၈ ခုတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒသ ၁၀ ခုအထိ တိုးျမႇင့္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အားေပးသူ ပရိသတ္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပား လာေစရန္ႏွင့္  လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အားကစားတြင္ ပိုမိုစိတ္ပါဝင္စားလာၿပီး မိမိတို႔၏ ေဘာလံုးကၽြမ္း က်င္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာကာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္သည့္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈရွိေသာ ဘဝေနထိုင္မႈပံုစံကို ျဖစ္ထြန္းေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ လူငယ္ေဘာလံုးပြဲေတာ္မ်ားကို မႏၱေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတိုင္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
MFF-MPT Grassroots Football Festival 2019 ကို က်င္းပျခင္းျဖင့္ အသက္ ၆ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ခႏၶာၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အားကစားဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြးမ်ားကို တိုးတက္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုလို ေဘာလံုးပြဲေတာ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အျဖစ္ ပြဲေတာ္ မစတင္မီတြင္ ေဒသတြင္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကာယနည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား MFF မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ေဘာလံုးကစားျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို  ၂ ရက္တာ အနီးကပ္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျပသေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားကို ျပန္လည္သင္ၾကား ျပသေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ MPT မွ ဂိုးတိုင္မ်ား၊ အားကစားဝတ္စံုမ်ား၊ ေဘာလံုး မ်ား၊ ေဘာလံုးကစားနည္းသံုး ကေတာ့ခၽြန္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ကို ေထာက္ပံ့ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။  MPT Grassroots Football Festival 2019 ႏွင့္ U-14 Tournament မ်ားကို လာမည့္ ေလးလအတြင္း ေဒသ ၁၀ ခုရွိ အားကစားကြင္းမ်ား၌ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ေဘာလံုးကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျပသႏိုင္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
 
အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူငယ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ ကလပ္အသင္းမ်ားႏွင့္ ေဘာလံုး အကယ္ဒမီမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပသည့္ U-14 Football Tournament 2019 ကို အဆိုပါ အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ပင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးဇံုအတြက္  အသင္း ၁၂ သင္းမွာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ မွ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ အထိ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT-KSGM Joint Operations မွ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Reizo Umeda မွ MPT အေနနဲ႔ ေဘာလံုးက႑မွာ ပါဝင္လာတာဟာ ဒီေန႔ေခတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ရႈေထာင့္စံုမွာ “ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီျမန္မာျပည္” ဆိုတဲ့ MPT ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို သက္ေသျပလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ‘ႏွလံုးသားထဲကျမန္မာ’ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္နဲ႔အညီ ပညာေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္၊ အားကစား အပါအဝင္ က်န္းမာေရး စတဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့က႑ေတြမွာ လူငယ္ေတြတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ေပၚေပါက္လာ ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္။ ဒီလို ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ အားကစား ပြဲေတာ္ေတြကို ပုဂၢလိကက႑က ပါဝင္သူေတြနဲ႔  ပညာေရးဌာနေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာကို အရမ္းဂုဏ္ယူ ရပါတယ္။ ျမန္မာအေနနဲ႔ ေဘာလံုးေလာကမွာ ေဒသတြင္းမွာေရာ ႏိုင္ငံတကာမွာပါ ထင္ရွားတဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ အနာဂတ္မွာ ေတာက္ပလာမယ့္ အားကစားလူငယ္ေတြကို ထြက္ေပၚလာေစေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ MPT အေနနဲ႔ ကူညီႏိုင္မယ္လို႔ အေကာင္းဆံုး ယံုၾကည္ထားပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
MNL ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ျဖစ္သူ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္မွလည္း “ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တဲ့ Grassroots Football Festival နဲ႔ U-14 Tournament ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ေဘာလံုးက ရွိေနတယ္ဆိုတာကို သက္ေသ ျပခဲ့ပါတယ္။ MNL နဲ႔ MFF က ဝန္ထမ္းေတြ၊ နည္းျပေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အရည္အေသြးရွိတဲ့ အားကစားသမားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ အခြင့္အေရးလည္း ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီကစားသမားေတြက ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဘာလံုးက႑မွာ ပါဝင္လာႏိုင္ၾကေတာ့မွာပါ။ ဒီႏွစ္မွာလည္း အဲဒီထက္ပိုတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးရလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ နံပါတ္တစ္ ဆက္သြယ္ေရး  ေအာ္ပေရတာျဖစ္တဲ့ MPT ရဲ႕ ထက္သန္တဲ့ကူညီမႈကို ရခဲ့တာကို အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြကို အနာဂတ္မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္အားကစားသမားေတြ ျဖစ္လာေရး ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔  အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
 
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ကာယနည္းျပ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚႏွင္းဆီကလည္း “ကၽြန္မအေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မွာ က်င္းပမယ့္ MFF-MPT Grassroots Football Festival နဲ႔ MPT U-14 Football Tournament ေတြကို စိတ္ဝင္တစားကို ပါဝင္ပူးေပါင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ အားကစားကို စိတ္ပါဝင္စားလာၿပီး၊ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ စိတ္ပိုင္း ႐ုပ္ပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔၊ စည္းကမ္းရွိဖို႔၊ အားကစားစိတ္ဓါတ္ျမင့္မားဖို႔၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ရွိဖို႔နဲ႔ လူသားအရည္အခ်င္းေတြတိုးတက္ဖို႔ဆိုတာေတြကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူေပး မွာပါ။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြဟာ သင္႐ိုးစာအုပ္ထဲမွာ မရႏိုင္ပါဘူး။ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ့ခိုင္မႈနဲ႔ က်န္းမာတဲ့ လူငယ္ေတြကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္မွာပါ။ MPT ၊ MNL နဲ႔ MFF တို႔ကို လည္း ဒီလိုလူငယ္ေတြရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူရပါတယ္”ဟု ေျပာခဲ့ပါ သည္။
 
MPT အေနျဖင့္ ယမန္ႏွစ္ကလည္း ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ လူငယ္မ်ားအၾကား အေျခခံေဘာလံုးကစားျခင္း စြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး  အေျခခံ ေဘာလံုးကစားနည္းစြမ္းရည္ႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ရုပ္သံကို ကၽြမ္းက်င္ေဘာလံုးနည္းျပမ်ား ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေဘာလံုး အကယ္ဒမီမွ လူငယ္ေဘာလံုး ကစားသမားမ်ားျဖင့္ ရိုက္ကူးစီစဥ္ခဲ့ကာ MPT သုံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ  ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားကို ေဒတာခ က်သင့္ျခင္း မရွိဘဲ MPT ၏ လိုတရ ဝက္ဘ္ေပၚတယ္ ျဖစ္ေသာ  https://lotaya.mpt.com.mm/service/mnl/training_video တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႈႏိုင္ရန္ လႊင့္တင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 
MPT ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၁၀၆ သို႔ ေခၚဆို၍ လည္းေကာင္း၊ MPT ၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သည့္ https://www.facebook.com/mptofficialpage/ ႏွင့္ MPT ၏ တရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သည့္ www.mpt.com.mm သို႔လည္းေကာင္း  ဝင္ေရာက္ ၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items