ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္

ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္မွစတင္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ facebook
တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္၌ ယူနီကုဒ္စနစ္က်င့္သံုးရန္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က
ယေန႔ အမ္အိုင္စီတီပတ္ခ္တြင္ က်င္းပသည့္ ယူနီကုဒ္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာသံုး စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ျမန္မာယူနီကုဒ္စံစနစ္သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ တၿပိဳင္နက္ ကူးေျပာင္းမႈကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
မတူညီသည့္ ဘာသာစကားအားလံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း ယွဥ္တြဲျပႏိုင္၊ ေရးႏိုင္၊ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး၊ ဒုတိယအခ်က္အျဖစ္ ဘာသာစကားမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဖလွယ္ႏိုင္၊ ဘာသာျပန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တတိယအခ်က္အျဖစ္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည့္ စနစ္ႏွင့္သြားေရးတို႔အတြက္ ယူနီကုဒ္စနစ္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္သည္။
 
“ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ၊ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုတာမရွိပါဘူး။ အဲ့ဒီေန႔မွာ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ေအာင္ျမင္မလဲ ဆိုတာပဲရွိပါတယ္။ အဲ့လိုေျပာင္းတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြ႔ရင္ အကူအညီေပးႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။
 
လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္တြင္ ယူနီကုဒ္ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစမ္းသပ္ကာ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္သည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈေအာင္ျမင္ပါက ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္တြင္ ျမန္မာစာအသံုးျပဳသူမ်ားအားလံုး ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တိုးတက္မႈမ်ားကို စက္တင္ဘာ ဒုတိယပတ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။
 
ထိုသို႔ေျပာင္းသံုးပါက ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာသည့္ မည္သည့္ေဖာင့္ျဖင့္မဆို ေဖာင့္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ျမန္မာစာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအားလံုးကို ေရးသားႏိုင္ျခင္း၊ ဂူးဂဲလ္ေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာ ဘာသာျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ ျမန္မာစာလံုးျဖင့္ တိက်စြာရွာေဖြႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိလာမည္ျဖစ္သည္။
 
ယူနီကုဒ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ရရွိလာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈပမာဏႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ တတိယပတ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲထပ္မံက်င္းပကာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
 
“ကၽြန္ေတ္ာတို႔ပဲ ေျပာင္းလို႔မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံမွာက ကြန္ပ်ဴတာထက္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒီဟာေတြေျပာင္းဖို႔ ဆားဗစ္စင္တာေတြ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းဆိုင္ေတြ ပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။ အားလံုးအကူအညီ ေတာင္းပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္ၾကပါ” ဟု ေဒါက္တာထြန္းသူရသက္က ေျပာသည္။
 
ႏိုင္ငံတကာသံုး ယူနီကုဒ္စံစနစ္ကို ျမန္မာစံခ်ိန္စံၫႊန္းအျဖစ္ အမ်ဳိးသားစံခ်ိန္စံၫႊန္းေကာင္စီက ၂၀၁၉ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္က သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဝင္းန္ Win၊ အင္းဝ Innwa စသည့္ေဖာင့္မ်ားသည္ ယူနီကုဒ္စနစ္ကို လိုက္နာထားသည့္ေဖာင့္မ်ားျဖစ္ကာ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရက ျပည္ေထာင္စုေဖာင့္ကို စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္အသံုးျပဳသူ သန္း၂၀ ေက်ာ္အနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္သံုးသူမ်ား ျဖစ္သည္။
 
Frontiermyanmar
Read times
Rate this item
(1 Vote)

Related items