စကၤာပူအေျခစိုက္ ေဆာ့၀ဲလ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ JustLogin က လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့

စကၤာပူအေျခစိုက္ ေဆာ့၀ဲလ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ JustLoginသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အက္ပလီေကးရွင္း ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္မိတ္ဆက္ပြဲ ကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ Melia Hotel ၌ မြန္းလြဲ ၂နာရီ က ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါတယ္။
 
စကၤာပူႏိုင္ငံမွ အေကာင္းဆံုးေသာ Cloud အေျခခံ လူစြမ္းအား အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ JustLogin သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ လစာေငြေပးေခ်ျခင္း၊ ခြင့္ရက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ရံုးတက္ေရာက္မႈမွတ္တမ္း၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စသည္တို႔ကို အလို အေလ်ာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ဟု သိရပါတယ္။
 
JustLogin သည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ေပးအပ္ေန ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳေနခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါးခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ JustLogin သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျမွင့္တင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ ၎၏ ေစ်းကြက္ကို သိသာစြာ ျမွင့္တင္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီ ေသာ လစာေငြေပးေခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈနည္းလမ္းတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးထားသည္ဟုသိရပါတယ္။
 
JustLogin ၏ CEO ျဖစ္သူ Kwa Kim Chiong က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ခ်ဲ႕ထြင္သြားႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ JustLogin ကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ HR ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ အေနနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းပိုင္းလုပ္ေဆာင္ရမႈေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၿပီး၊ လုပ္ငန္းပိုင္း ပိုမိုတြင္က်ယ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္တို႔အတြက္ အခ်ိန္နဲ႔ လုပ္အားကို ပိုမို အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳဖို႔၊ ထည့္သြင္းဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လြယ္ကူသလို ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရွိႏိုင္တဲ့ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းကို ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ိဳးစံုထဲက အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေကာင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
 
JustLogin အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ JustPayroll ၊ JustLeave ၊ JustClock ၊ JustExpense ၊ JustBenefit ႏွင့္ JustPeople တို႔ ပါဝင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားကို အျပည့္အဝ ေပါင္းစပ္ထားေသာ စနစ္ႀကီးျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး Cloud အေျခခံ ဆာဗာမ်ားေပၚတြင္ ပံုမွန္ Backup ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္ရႈႏိုင္ေစသည္ဟုသိရပါတယ္။
 
 
ထုိ႔အျပင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲအဆင့္ျမွင့္တင္မႈမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးသလို ISO27001 အသိအမွတ္ျပဳ ပံုစံျဖင့္ ဆာဗာေပၚတြင္ Encryption ျပဳလုပ္ေပးေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳမႈလည္း ျမင့္မားကာ အထိအခိုက္မခံႏိုင္ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ၏ လံုၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
အလိုအေလ်ာက္စနစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္မည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းစဥ္အား အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနရျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ လုပ္ငန္းတြင္က်ယ္မႈကို ထိေရာက္စြာ ျမွင့္တင္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ JustLogin ေဆာ့ဖ္ဝဲတြင္ ဝန္ထမ္းေရးရာ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အီလက္ထေရာနစ္နည္းလမ္းျဖင့္ အခ်က္ အလက္ တင္သြင္းျခင္း၊ ေဒတာလည္ပတ္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသိရွိ လိုသမွ်ကို ကိုယ္တုိင္ရွာေဖြႏိုင္ျခင္း၊ လစာေပးေခ်မႈႏွင့္ အျခား တြက္ခ်က္မႈမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ကလစ္တစ္ခ်က္တည္းႏွိပ္၍ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
 
JustLogin ၏ ဝန္ေဆာင္မႈကိုအသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ Kotobuki ကုမၸဏီမွ HR Executive ျဖစ္သူ Mr Jody Cheong က “JustLogin က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္သမွ် လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အားလံုးအတြက္ တစ္ေနရာတည္းမွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ့ဖ္ဝဲရဲ႕ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ စုစည္းထား ရွိေပးမႈနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငီးေငြ႔ ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈတာဝန္ေတြကို သက္သက္သာသာနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။
 
အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ မ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာရာ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လ်င္ျမန္မႈႏႈန္း အထူးျမင့္မားခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ႏိုင္ငံအတြင္း မိုဘိုင္းအင္တာနက္သံုးစြဲသူေပါင္း ၃၃ မီလီယံ (လူဦးေရ၏ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) အထိရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ အင္တာနက္အသံုးျပဳ လာေသာ လူဦးေရ တိုးတက္လာသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပိုမိုတြင္က်ယ္ေစ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးဆီသို႔ တက္လွမ္းသည့္ခရီးလမ္းကို အရွိန္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေစမည့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူေသာ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း မ်ားကို လက္ခံအသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း ရရွိလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)