Facebook ႏွင့္ အူရီဒူးျမန္မာတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ထားသည့္ ဗန္ကားႏွစ္စီးသည္ ျပည္သူမ်ား အြန္လိုင္းကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ ျပည့္ဝသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ပညာေပးရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ရက္ေပါင္း (၁၀၀) အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ႐ြာေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္သို႔ လွည့္လည္သြားလာမည္ ျဖစ္သည္။

Published in Local

LUX မွ ပံ့ပိုးေပးထားေသာ The Startup Challenge 2019 ၏ “Tech for Women Safety” ေခါင္းစဥ္အတြက္ အႏုိင္ရရွိသူကို ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဖန္တီးရာက ေၾကျငာခဲ့သည္။

Published in Local

ဒီဂ်စ္တယ္ေႈြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မုိဘုိင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ဘဏ္မ်ား အားလုံး လုပ္ကုိင္ၾကၿပီး သမား႐ုိးက်နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြလႊဲျခင္းကုိ အစားထုိးေနရာယူျခင္းသည္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ ရွိေပ ေသးသည္။

ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ဦးေဆာင္ေနရာ၌ ရွိေနသည့္ Wave Money ကုိ လုပ္ကုိင္သည့္ Digital Money Myanmar ၏ စီအီးအုိျဖစ္သူ ဘရက္ဂ်ဳံးက ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ လႊဲသည့္ ေငြပမာဏာသည္ က်ပ္ ႏွစ္ထရီလ်ံေက်ာ္သည့္အျဖစ္သုိ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၎ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ မွ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိလိမ့္ဟု ဆုိသည္။

Wave Money တရား၀င္ စတင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ ေနာ္ေ၀းအေျခစုိက္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တယ္လီေနာႏွင့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႐ုိးမလုပ္ငန္းစုတုိ႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ကုိင္သည္။ တယ္လီေနာက အစုရွယ္ယာ ၅၁% ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ႐ုိးမလုပ္ငန္းစုက ၄၉% ပုိင္ဆုိင္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ သုံးႏွစ္မျပည့္ခင္မွာပင္ Wave Money သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားတြင္ နယ္မွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္သားမ်ားက နယ္တြင္ က်န္ရစ္သည့္ မိသားစုမ်ားထံ ေငြေပးပုိ႔ရန္ သုံးစြဲၾကသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ေနရာရရွိခဲ့သည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီးေသာ စီးပြားေရးမ်ားတြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို မုိဘုိင္းဖုန္းျဖင့္ သုံးစြဲၾကသည့္ မုိဘုိင္းဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မ်ား mobile banking services မ်ား တြင္က်ယ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စိမ္းေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ ၃ ဦးသာ ဘဏ္စာရင္း ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထုိအခက္အခဲကုိ Wave Money က တစ္ကြက္နင္း၍ ေက်ာ္လႊားသည္။ ႏုိင္ငံတစ္လႊားတြင္ ေငြလႊဲျခင္းကုိ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ကုိင္ေပးေသာကုိယ္စားလွယ္ဦးေရ ေလးေသာင္းခြဲ ထားရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္သည္။ ထုိအေရအတြက္သည္ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ေအတီအမ္မ်ား ရွိေနသည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာ ပုိမ်ားသည့္အျပင္ ေနရာအႏွံ႕လည္း ပုိပ်ံ ႔ ႏွံ႕ သည္။ ေငြလႊဲဖုိ႔အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း သဖြယ္ လုပ္ကုိင္ေပးသည့္ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္သည္။

စင္ကာပူတြင္ လုပ္ငန္းစာရင္း၀င္ျဖစ္ေသာ Yoma Strategic Holdings မွာ ဘ႑ာေရးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေငြလႊဲျခင္းသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္ ၁၅ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမ်ားလာခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလုိက္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ၄ ဒသမ ၆ ဆ ပုိမ်ားခဲ့သည္။

 

wave.PNG

 

ကုိင္ထားသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္း၏ ဖုန္းနံပါတ္အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ကုိင္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ ေငြလႊဲ ေပးပုိ႔သူႏွင့္ ရယူသူတုိ႔သည္ Wave Moneyကုိ တစ္ႀကိမ္သုံးအျဖစ္သာ အႀကိမ္ႀကိမ္သုံးၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ Wave Money ေငြစာရင္း ရွိဖုိ႔ မလုိအပ္ေခ်။

ယခင္က လူႀကံဳျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အေ၀းေျပးကားလုိင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေငြေပးပုိ႔ၾကသည္။ ယခုအခါ Wave Money ကုိ သုံးၾကသျဖင့္ အေ၀းေျပားကာလုိင္းမ်ားတြင္ ေငြလႊဲသည့္သူမ်ား နည္းပါးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ အေ၀းေျပးကားလုိင္းမ်ားသည္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ၅% ၀န္ေဆာင္ခယူေလ့ရွိသည္။

အျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ မုိဘုိင္း ေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ္လည္း Wave Money ကသာ မင္းမူႀကီးစုိးထားဆဲျဖစ္သည္။ “လြယ္ကူတဲ့ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ထိန္းရတာ မလြယ္ဘူး” ဟု ဂ်ဳံးက ေျပာျပသည္။

Wave Money ကပုိမုိ ျပည့္စုံသည့္ ေငြေၾကး ပလက္ေဖာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ အျခားေငြေၾကး ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ကုိ ျဖည့္ထည့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိသည္။ ရုိးမဘဏ္ႏွင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာလ၌ စတင္ခဲ့သည္။ ႐ုိးမဘဏ္တြင္ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားသူတုိ႔သည္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကုိ Wave Money ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ၌ လုပ္ကုိင္၍ ရေအာင္ စီစဥ္ေနသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္ခြဲမ်ား သီးျခား လုိက္ဖြင့္ေပးေနဖုိ႔ လုိအပ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

 

Source: asia.nikkei.com

Published in Local

အေမရိကန္ သမၼတထရမ့္ပ္က Huawei Technologies အေပၚ ပိတ္ပင္ထားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္လုိ႔

Published in News

Qualcomm က မူပိုင္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ Apple ထံကေန ေဒၚလာ ၄.၅ ဘီလီယမ္ေက်ာ္ ရမယ္လို႔ ေျပာေၾကာင္း The New York Times က ေရးသားထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လကလည္း ဆန္ဒီေယဂို တရားရံုးက အိုင္ဖုန္းမွာ Qualcomm ရဲ႕ Patent ၃ ခုကို ယူသံုးထားတဲ့ အတြက္ Apple မွာ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ Patent မ်ား ယူသံုးထားလို႔ Apple က Qualcomm အား ေလ်ာ္ေၾကး ေဒၚလာ ၃၁ သန္းေပးဖို႔ တရားရံုး အမိန္႔ခ်လိုက္ပါတယ္။

Published in Social Media

အီသီယုိးပီးယားက Boeing 737 MAX 8 ေလယာဥ္မပ်က္က်မီ ၾကိဳတင္ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာသူေတြကေတာ့ လူမူကြန္ယက္မွာ နာမည္ေက်ာ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ေရွ႕ၾကိဳေဟာကိန္းထုတ္တဲ့ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာဆရာေတြျဖစ္ျပီး ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈမျဖစ္ခင္ကတည္းက လူမႈကြန္ယက္မွာ ေရးတင္ထားခဲ့တာပါ။

Published in Social Media

Samsung က ဒီႏွစ္မွာေတာ့ Flagship Processor ျဖစ္တဲ့ Snapdragon 855 Processor ကို ပံုမွန္ထြက္ေနၾက Galaxy S Series ဖုန္းေတြနဲ႔ Note Series ဖုန္းေတြတင္မဟုတ္ဘဲ Mid Range A Series ဖုန္းမွာပါ သံုးလာမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Published in Mobile

အူရီဒူးျမန္မာမွ ေရဒီယိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို

Published in Local

Facebookဟာ ကိုယ္ပိုင္ အြန္လိုင္းေငြေၾကးစနစ္ကိုဖန္တီးၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးဘဏ္ျဖစ္လာဖို႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

Published in Social Media

စမတ္ဖုန္းေလာကနဲ႔ နည္းပညာသားတုိ႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါလွတဲ့ 2019 MWC အေၾကာင္းေျပာ မယ္ဆုိရင္

Published in Mobile
Page 1 of 33

Search Articles