ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (4.4.19)

ေနာက္ဆံုးရ ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (4.4.19) google

SONY


1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia L2 - 199,000
Sony Xperia XA2 - 259,000
Sony Xperia XA1 Plus - 299,000
Sony Xperia XA1 Ultra - 389,000
Sony Xperia XA2 Ultra - 379,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Sony Xperia XA1 Ultra - 389000
Sony Xperia XA1 Plus - 349000

VIVO
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo Y71 - 179,000
Vivo Y81i - 179,000
Vivo Y81 - 199,000
Vivo Y91 - 289,000
Vivo Y91C - 189,000
Vivo Y91i - 209,000
Vivo V11i - 399,000
Vivo V11 - 459,000
Vivo Y95 - 329,000
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V15 - 469,000
Vivo Y93 - 239,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599,000
Vivo V11i - 399000
Vivo Y95 - 329000
Vivo Y91 - 289000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y81i - 179000

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V15 Pro - 599000 (New Model)
Vivo V15 - 469000
Vivo V11i - 399000
Vivo Y95 - 329000 
Vivo Y85 - 259000 (15,000 Top-up)
Vivo Y91 - 289000 
ViVo Y93 - 239000
Vivo Y91i - 209000
Vivo Y91C - 189000
Vivo Y81i - 179000 (10,000 Top-up)
Vivo Y53 - 169000 (10,000 Top-up)

OPPO
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO A3s [16GB/2GB] - 189,900
OPPO A3s [32GB/3GB] - 249,900
OPPO A71 - 219,000
OPPO A57 - 279,000
OPPO F5 Youth - 279,000
OPPO F3 Plus - 599,000
OPPO F7 - 299,000
OPPO F9 - 429,900
OPPO F9 [Red/Blue] - 379,900
OPPO F9 [Purple/Green] - 399,900
OPPO F11 Pro - 499,900

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO R17 Pro - 899900
OPPO F11 Pro - 499900
OPPO F9 (6GB) - 429,900
OPPO F9 (4GB) [Red, Blue] - 379900
OPPO F9 (4GB) [Starry Purple, Jade Green] - 399900
OPPO F7 [6GB] – 359000
OPPO A7 - 299000
OPPO A3S - 249000
OPPO A3S [2GB] - 179900

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Find X - 1299000 (100,000 Cash Back)
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 499,900 
OPPO F9 (4/64) Starry Purple / J.Green - 399,900
OPPO F9 (4/64GB) Red, Blue - 379900
OPPO A7 (Gold / Blue) - 299900 
OPPO A3s (3/32GB) - 249900
OPPO A3s (2/16GB) - 179900

4. King B2 Mobile (29.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F9 (Blue, Red) 2018 - 379900
OPPO F9 (Purple) 2018 - 419900
OPPO A 57 - 279000
OPPO A3s (Ram 2 / 16GB) - 179900
OPPO A7 (3/64GB) - 299900

Meizu
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu m5c [2GB/16GB] - 129,000
Meizu m5s [2GB/32GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/16GB] - 149,000
Meizu m5s [3GB/32GB] - 199,000
Meizu m6 [2GB/16GB] - 179,000
Meizu m6 [2GB/32GB] - 199,000
Meizu m5 [2GB/16GB] - 159,000
Meizu m5 [3GB/32GB] - 179,000
Meizu M5 Not [2GB/16GB] - 179,000
Meizu M5 Note [3GB/32GB] - 189,000
Meizu M6s [3GB / 64GB ] - 239,000
Meizu M6 Note [3GB/32GB] - 229,000
Meizu M6 Note [4GB/64GB] - 279,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu M16th - 599000
Meizu M6 Note (64GB) - 249000
Meizu M6 Note (32GB) - 199000
Meizu M6S (32GB) - 239000
Meizu M6T (256GB) 3GB - 189000
Meizu M6T (256GB) 2GB - 169000
Meizu M8 Lite - 179000
Meizu MC9 (16GB) - 129000

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu 16th (8/128GB) Blue - 759000 (50K Cash)
Meizu 16th (6/64GB) - 599000 (50K Cash Back)
Meizu Note 9 (4/64GB) Black - 319000
Meizu M6 Note (64GB / 4GB) - 249000 (20,000 Cash)
Meizu M6 Note (32GB / 3GB) - 199000
Meizu M6s (64GB / 3GB) - 269000 (50 k Cash Back)
Meizu M6T (3 / 32GB) - 189000 (10,000 Top-up)
Meizu M6T (2/16GB) –169000 (10,000 Top-up)
Meizu M8 (4/64GB) - 239000 
Meizu M8 Lite (3/32GB) – 179000 
Meizu M9C (16GB / 2GB) - 129000

Xiaomi
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi A1 [32GB / 4GB] - 275,000
Xiaomi Mi A1 [64GB / 4GB] - 295,000
Xiaomi Redmi GO [8GB / 1GB) - 99,900
Xiaomi Mi Max 2 [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Mi Max 3 [64GB / 4GB] - 399,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 135,000
Xiaomi Redmi 6A [32GB / 2GB] - 149,000
Xiaomi A2 [32GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi A2 [64GB / 4GB] - 319,000
Xiaomi A2 [128GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi A2 Lite [32GB / 3GB] - 255,000
Xiaomi A2 Lite [64GB / 4GB] - 299,000
Xiaomi Redmi S2 [32GB/3GB] - 225,000
Xiaomi Mi Mix 2S [64GB / 6GB] - 699,000
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] Blue - 179,000
Xiaomi Redmi 6 [64GB / 4GB] Black - 199,000
Xiaomi Note 6 Pro [32GB / 3GB] - 299,000
Xiaomi Note 6 Pro [64GB / 4GB] - 339,000
Xiaomi Mi 8 [64GB/6GB] - 629,000
Xiaomi Mi 8 [128GB/6GB] - 679,000
Xiaomi Mi 8 Lite [64GB / 4GB] - 369,000
Xiaomi Pocophone F1 [64GB / 6GB] - 489,000
Xiaomi 6X [64GB / 6GB] - 279,000 [Black]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 379,000 [Gold ]
Xiaomi 6X [128GB / 6GB] - 389,000 [Black ]
Xiaomi Redmi 6 [32GB / 3GB] - 145,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB / 2GB] - 123,000
Xiaomi Note 3 [64GB / 6GB] - 389,000
Xiaomi Note 3 [128GB / 6GB] - 419,000
Xiaomi Note 5 [32GB / 3GB] - 200,000
Xiaomi Note 5 [64GB / 4GB] - 220,000
Xiaomi Mi 8 SE [64GB / 6GB] - 340,000
Xiaomi Redmi 6 Pro [32GB / 4GB] - 190,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro (128GB, 8GB) - 819,000
Xiaomi Mi Mix3 (128GB, 4GB) - 759000
Xiaomi Mi 8 (128GB) - 679000
Xiaomi Mi 8 (64GB) - 629000
POCO F1 (128GB/6GB) - 529000
POCO F1 (64GB/6GB) - 489000
Xiaomi Mi A2 (128GB) - 389000
Xiaomi Mi A2 (64GB) - 319000
Xiaomi Mi A2 (32GB) - 299000
Xiaomi Note 6Pro (64GB) - 339000
Xiaomi Note 6Pro (32GB) - 299000
Xiaomi Mi8 Lite (64GB) - 369000
Xiaomi Mi8 Lite (128GB) - 429000
Xiaomi Mi A2 Lite (64GB) - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (32GB) - 255000
Xiaomi Redmi 6A (16GB) - 135000
Xiaomi Redmi 6A (32GB) - 149000
Xiaomi Redmi S2 (32GB, 3GB) - 225,000
Xiaomi Redmi 6 (64GB) - 199000
Xiaomi Redmi 6 (32GB) - 179000
Xiaomi GO (8GB, 16GB) - 99,900

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi Mi9 (8/128GB) Blue, Grey - 780000
Xiaomi Mi9 (6/128GB) Voilet Purple - 748000
Xiaomi Mi9 (6/128GB) Grey - 733000
Xiaomi Mix 3 (8/128GB) Black - 705,000
Xiaomi Shark Helo (8/128GB) Black - 720,000
Xiaomi Mi 8 Pro (8/128GB) Transparent Black - 629000
Xiaomi Mi 8 Pro (8/128G) Gold - 599000
Xiaomi Mi 8 Pro (6/128GB) Black - 519000
Xiaomi Mi 9 SE (6/128GB) Blue/Grey - 488000
Xiaomi Mi 9 SE (6/64GB) Blue / Grey - 465000
Xiaomi Mi 8 SE (6/128GB) Gray - 357000
Xiaomi Mi 8 SE (6/ 64GB) Gold /Grey/ Blue / Red - 325000
Xiaomi Mi8 Lite (6/128GB) Blue - 349000
Xiaomi Mi8 Lite (6/128GB) Grey - 345000
Xiaomi Mi8 Lite (6/64GB) Gold / Grey - 315000
Xiaomi Mi8 Lite (4/128GB) Blue/Grey - 299000
Xiaomi Mi8 Lite (4/64GB) Grey - 270000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) 4GB Black/Gold - 315000
Xiaomi Mi Pad 4 (4/64GB) WiFi Black - 283000
Xiaomi Mi Play (6/128GB) Black / Gold - 280000
Xiaomi Mi Play (4/64GB) Black / Blue - 229000
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) Black/ Gold - 317000
Xiaomi Mi 6X (6/128GB) All Color - 319000
Xiaomi Mi 6X (6/64GB) All Color - 269000
Xiaomi Redmi Note 7 Pro Black / Blue - 393000
Xiaomi Redmi Note 7 Pro Gold - 389000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB) Gold - 339000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) Blue / Black - 337000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) Gold - 290000
Xiaom Redmi Note 7 (4/64GB) Blue / Black - 290000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Blue, Black - 250000
Xiaomi Redmi 6 Pro (4/64GB) Back /Blue/ Gold / Pink–228000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) All Color - 145000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) All Color - 118000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi Mi8 Pro (8/128GB) Transparent Black – 819000
Xiaomi Mi Mix 3 (6/128GB) - 759000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 679000
Xiaomi Mi8 (6/64GB) Black / Blue - 629000
Poco Phone F1 (6/128GB) - 529000 
Poco Phone F1 (6/64GB) - 489000 
Xiaom Mi 8 Lite (6/128GB) Black – 429000
Xiaomi Mi 8 Lite (4/64GB) Blue, Black - 369000
Xiaomi Mi A2 (6/128GB) Black/Blue/Gold- 389000
Xiaomi Mi A2 (4/64GB) Black/Blue/Gold - 319000
Xiaomi Mi A2 (4/32GB) Black/Blue/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (4 / 64GB) Black/Gold - 299000
Xiaomi Mi A2 Lite (3 / 32GB) Black/Blue/Gold- 255000
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (4/64GB) Black / Blue - 339000 
Xiaomi Redmi Note 6 Pro (3/32GB) Black / Blue - 299000 
Xiaomi Redmi 6 (3/64GB) - 189,000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) - 179000
Xiaomi Redmi 6A (2/32GB) - 149000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 135000
Xaiomi Go (1/86) - 99,900 (New Model)

4. King B2 Mobile (29.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8SE (4/64GB) - 359000
Xiaomi Redmi 6X (6/64GB) - 302000
Xiaomi Mi Max 3 (4/64GB) - 315000
Xiaomi Mi 5X (4/64GB) - 228000
Xiaomi Redmi 6A (2/16GB) - 116000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) – 144000
Xiaomi Mi Max 2 (Ram 4 / 64GB) - 220000
Xiaomi Mi 8 Lite Official (Ram 4 / 128GB) Gray - 325000
Xiaomi Mi 8 Lite Official (Ram 4 / 128GB) Blue - 329000
Xiaomi Note 6 Pro (3/32GB) - 299000
Xiaomi Mi Play (6/128GB) - 300000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB)- 335000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) - 290000
Xiaomi Mi Band 3 - 39000


iPhone
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XR (64GB) - 1,195,000
iPhone XR (128GB) - 1,270,000
iPhone XR (256GB) - 1,420,000
iPhone Xs Max (64GB) - 1,750,000
iPhone Xs Max (256GB) - 1,980,000
iPhone Xs Max (512GB) - 2,240,000
iPhone Xs (64GB) - 1,590,000
iPhone Xs (256GB) - 1,820,000
iPhone Xs (512GB) - 1,980,000
iPhone Xs Max 64GB (Dual Sim) - 1,790,000
iPhone Xs Max 256GB (Dual Sim) - 2,000,000
iPhone Xs Max 512GB (Dual Sim) - 2,350,000
iPhone XR 64GB (Dual Sim) - 1,250,000
iPhone XR 128GB (Dual Sim) - 1,310,000
iPhone XR 256GB (Dual Sim) - 1,480,000
iPhone X (64GB) - 1,245,000
iPhone X (256GB) - 1,580,000
iPhone 8 (64GB) - 1,015,000
iPhone 8 (256GB) - 1,210,000
iPhone 8 Plus (64GB) - 1,130,000
iPhone 8 Plus (256GB) - 1,395,000
iPhone 7 Plus (32GB) - 795,000
iPhone 7 Plus (128GB) - 980,000
iPhone 7 Plus (256GB) - 1,190,000
iPhone 7 (32GB) - 725,000
iPhone 7 (128GB) - 970,000
iPhone 6S (32GB) - 510,000 
iPhone 6S Plus (32GB) - 610,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,779,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 2,009,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) – 2,269,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,619,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,849,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 2,049,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,269,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,569,000
iPhone XR 64GB All Color – 1,219,000
iPhone XR 128GB All Color – 1,289,000
iPhone XR 256GB All Color – 1,449,000

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone XS 64GB Single SIM - 1600000
iPhone XS 256GB Single SIM - 1840000
iPhone XS 512GB Single SIM - 1970000
iPhone XS Max 64GB Singles SIM - 1740000
iPhone XS Max 256GB Singles SIM - 2000000
iPhone XS Max 512GB Singles SIM - 2250000
iPhone XS Max 64GB Dual SIM - 1850000
iPhone XS Max 128GB Dual SIM - 2090000
iPhone XS Max 256GB Dual SIM - 2390000
iPhone XR (64) Single SIM - 1200000
iPhone XR (128) Single SIM - 1270000
iPhone XR (256) Single SIM – 1430000
iPhone XR (64GB) Dual - 1280000
iPhone XR (128GB) Dual – 1380000
iPhone XR (256GB) Dual – 1490000
iPhone X (64GB) Grey, Silver - 1270000
iPhone X (256GB) Grey, Silver - 1590000
iPhone 8 64GB (All Color)- 990000
iPhone 8 + 64GB (All Color)- 1160000
iPhone 8 + 256GB Grey / Silver - 1360000
iPhone 7 32GB (All Color) - 780000
iPhone 7 128GB (All Color) - 890000
iPhone 7+ 32GB - 830000
iPhone 7+ 128GB – 950000
iPhone 6S 32GB (All Color) - 520000
iPhone 6s Plus 32GB (All Color) - 600000

iPad
1. Technoloand (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad 9.7" 2018 32GB (WiFi) - 540,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (WiFi) - 680,000
New iPad 9.7" 2018 32GB (4G) - 720,000
New iPad 9.7" 2018 128GB (4G) - 860,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (WiFi) - 920,000
iPad Pro 2017 10.5" 64GB (4G) - 1,160,000
iPad Pro 2017 10.5" 256GB (4G) - 1,370,000
iPad Pro 2017 10.5" 512GB (4G) - 1,435,000
iPad Pro 12.9" 64GB (4G) - 1,185,000
iPad Pro 12.9" 64GB (WiFi) - 830,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) WiFi - 1,260,000
iPad Pro 2018 11" (64GB) 4G - 1,400,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) WiFi - 1,440,000
iPad Pro 2018 11" (256GB) 4G - 1,610,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) WiFi - 1,720,000
iPad Pro 2018 11" (512GB) 4G - 1,935,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) WiFi - 2,280,000
iPad Pro 2018 11" (1TB) 4G - 2,490,000
iPad Pro 12.9" (256GB) WiFi - 1,740,000
iPad Pro 12.9" (256GB) 4G - 1,950,000
iPad Pro 12.9" (512GB) WiFi - 2,050,000
iPad Pro 12.9" (512GB) 4G - 2,240,000
iPad Pro 12.9" (1TB) WiFi - 2,770,000
iPad Pro 12.9" (1TB) 4G - 2,820,000
iPad Mini 4 (128GB) 4G - 740,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
New iPad Pro 2018 (11") 64GB WiFi - 1,269,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB WiFi - 1,449,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB WiFi - 1,759,000
New iPad Pro 2018 (11") 64GB 4G - 1,449,000
New iPad Pro 2018 (11") 256GB 4G - 1,669,000
New iPad Pro 2018 (11") 512GB 4G - 1,989,000

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro Pencil (1st Gen) - 170000
iPad Pro Pencil (2nd Gen) - 220000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 280000
iPad Pro 11" Smart Keyboard Folio - 310000
iPad Pro 12.9" Smart Keyboard Folio - 360000
iPad Pro 11” 64GB WiFi – 1250000
iPad Pro 11” 256GB WiFi – 1450000
iPad Pro 11” 512GB WiFi – 1750000
iPad Pro 11” 64GB (4G) - 1450000
iPad Pro 11” 256GB (4G) – 1650000
iPad Pro 11” 512GB (4G) – 1950000
iPad Pro 12.9" 64GB WiFi - 1550000
iPad Pro 12.9” 256GB WiFi – 1750000
iPad Pro 12.9" 512GB WiFi - 2050000
iPad Pro 12.9” 64GB (4G) – 1750000
iPad Pro 12.9” 256GB (4G) – 1950000
iPad Pro 12.9” 512GB (4G) – 2350000
iPad Mini 4 128GB (WiFi) - 550000
iPad Mini 4 128GB (4G) - 760000
iPad Mini 5 64GB WiFi - 740000
iPad Mini 5 256GB WiFi - 960000
iPad Pro 10.5 64GB WiFi - 960000
iPad Pro 10.5 512GB WiFi 1270000
iPad Pro 10.5 64GB (4G) - 1220000
iPad Pro 10.5 256GB (4G) - 1380000
iPad Air 2019 64GB WiFi - 890000
iPad Air 2019 256GB WiFi - 1090000
iPad Air 2019 256GB (4G) - 1290000
iPad 2018 32GB WiFi - 510000
iPad 2018 128GB Wifi - 670000
iPad 2018 32GB (4G) - 730000
iPad 2018 128GB (4G) - 840000

Macbook Pro
1. Unique Mobile (31.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,809
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] - USD 1,929
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,369
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 128GB, 13.3"] - USD 1,179

2. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။
iMac (21.5” / i5 7th 2.3GHz / 8GB RAM / 1TB HDD) – 1830000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.0GHz/ 8GB / 1TB HDD) – 1990000
iMac (21.5” Retina 4K / i5 7th 3.4GHz / 8GB RAM / 1TB Fusion) – 2390000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.4GHz / 8GB / 1TB Fusion / Radeon Pro 570) – 2850000
iMac (27” Retina 5K / i5 7th 3.8GHz / 8GB / 2TB Fusion / Radeon Pro 580) - 3490000
Macbook Pro 2018 13" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz / i5 /8th Gen / 8GB / 256GB / Silver /True Tone / Touch Bar - 2700000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 201813" (New) 2.3GHz /i5 /8th Gen / 8GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 2920000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz 7/ i7 /8th Gen / 16GB /256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 256GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3430000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3930000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Gray / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" (New) 2.3GHz / 8GB RAM / 128GB / Silver / No Touch Bar - 1920000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Pro 13" 2.3GHz / 8GB RAM / 256GB / Gray / No Touch Bar - 2280000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gray - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gold - 1790000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Silver - 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gray – 2080000
Macbook Air 2018 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gold – 2080000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1390000
Macbook Air 2017 13" i5 1.8GHz 8GB RAM 256GB Silver - 1720000
Macbook 2018 12” (1.2GHz / 8GB RAM / 256GB / Gold) – 2140000
Macbook 2018 12” (1.3GHz / 8GB RAM / 512GB / Gold) – 2490000

Samsung 
1. Technoland (29.3.2019)
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S8 Plus - 1,055,000
Samsung Galaxy Note 8 - 1,275,000
Samsung Galaxy S9 Plus - 1,279,000
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) - 1,499,000
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1,850,000
Samsung Galaxy S10e - 1,159,000
Samsung Galaxy S10 - 1,399,000
Samsung Galaxy S10+ (8GB/128GB) - 1,549,000
Samsung Galaxy S10+ (12GB/1TB) - 2,499,000
Samsung Galaxy A30 - 345,000
Samsung Galaxy A50 (4GB/64GB) - 439,000
Samsung Galaxy A50 (6GB / 128GB) - 519,000
Samsung Galaxy J2 Core - 139,000
Samsung Galaxy J2 Pro (16GB) - 182,000
Samsung Galaxy J2 Pro (32GB) - 199,000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199,000
Samsung Galaxy J3 Pro - 240,000
Samsung Galaxy J5 Prime - 290,000
Samsung Galaxy J7 Prime - 299,000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279,000
Samsung Galaxy J7 Duo - 347,000
Samsung Galaxy A7 - 419,000
Samsung Galaxy J5 Pro - 349,000
Samsung Galaxy J6 - 355,000
Samsung Galaxy A6+ - 560,000
Samsung Galaxy A9 - 730,000
Samsung Galaxy S9 - 1,090,000

2. Unique Mobile (31.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (1TB) - 2,499,000 
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) - 1,549,000 
Samsung Galaxy S10 (128GB) - 1,399,000 
Samsung Galaxy S10e (128GB) - 1,159,000 
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) - 1499000
Samsung Galaxy S9 Plus (256GB) - 1400000
Samsung Galaxy A9 (2018) - 730000
Samsung Galaxy A50 (128GB) - 519000
Samsung Galaxy A50 (64GB) - 439000
Samsung Galaxy A30 (64GB) - 345000
Samsung Galaxy A7 (2018) – 419000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung J2 Prime (8GB) - 139000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy Tab S4 (64GB) - 1140000
Samsung Galaxy Tab A 10.5" (32GB) - 605000
Samsung Galaxy Tab A 8.0" (16GB) - 387000

3. Win Mobile (30.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (12GB / 1TB) - 2499000 
Samsung Galaxy S10 Plus (8GB / 128GB) - 1549000 
Samsung Galaxy S10 (8GB / 128GB) - 1399000 
Samsung Galaxy S10 (6GB / 128GB) - 1159000 
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy A9 (2018) – 730000
Samsung Galaxy A50 (6/128GB) - 519,000 
Samsung Galaxy A50 (4/64GB) - 439,000 
Samsung Galaxy A30 - 345000 
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A6 Plus - 560000 
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J2 Core – 139000
Samsung Galaxy Tab S4 - 1140000 
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 - 1039000
Samsung Galaxy Tab S2 VE 8.0 - 572000
Samsung Galaxy Tab A 10.5 - 605000 
Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) - 387000
Samsung Galaxy Tab J - 295000
Samsung Galaxy Gear S4 42mm - 399000 
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272000

4. King B2 Mobile (29.3.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
(
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy A5 (2016) - 400000
Samsung Galaxy A8 (2016) - 480000
Samsung Galaxy A7 (2016) - 450000
Samsung Galaxy A7 (2018) - 419000
Samsung Galaxy A5 (2017) - 490000
Samsung Galaxy A8 (2018) - 600000
Samsung Galaxy A8 Star - 789000
Samsung Galaxy S8 Plus - 1055000 
Samsung Galaxy Note 9 (512GB) - 1850000
Samsung Galaxy Note 9 (128GB) - 1499000
Samsung Galaxy Note 8 - 1275000
Samsung Galaxy Note Fan (FE) - 799000
Samsung Galaxy S9 Plus (128GB) - 1279000
Samsung Galaxy J3 Pro - 235000
Samsung Galaxy J5 Pro - 340000
Samsung Galaxy J6 (2018) - 355000
Samsung Galaxy J8 (32GB) - 399000
Samsung Galaxy J4 Plus - 199000
Samsung Galaxy J6 Plus - 279000
Samsung Galaxy X Cover 4 – 250000
Samsung J2 Core - 139000
Samsung Galaxy A9 - 730000
Samsung Galaxy A30 (4/64) - 345000
Samsung Galaxy A50 (6/128) - 519000
Samsung Galaxy 10e (6/128GB) - 1,159,000 (Yellow)
Samsung Galaxy 10e (8/128GB) - 1,399,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (8/128GB) - 1,549,000 (Green, Black, White)
Samsung Galaxy 10+ (12/1TB) - 2,499,000 (Black, White)
Samsung Galaxy Tab S4 (10.5") - 1140000
Samsung Galaxy Tab J (7") - 295000
Samsung Galaxy Tab A (8.0") 2017 - 387000
Samsung Galaxy Tab A (10.5") - 605000
Samsung
ေခါက္ဖုန္း - 28000

Source: net guide

Read times
Rate this item
(0 votes)