ေနာက္ဆံုးရဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

♦ iPhone
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 11 Pro Max (Single Sim) 64GB – 2,3xx,000
iPhone 11 Pro Max (Single Sim) 256GB – 2,6xx,000
iPhone 11 Pro Max (Single Sim) 512GB – 3,0xx,000
iPhone 11 Pro Max (Dual Sim) 64GB – 2,3xx,000
iPhone 11 Pro Max (Dual Sim) 256GB – 2,7xx,000
iPhone 11 Pro Max (Dual Sim) 512GB – 3,1xx,000
iPhone 11 Pro (Single Sim) 64GB – 2,2xx,000
iPhone 11 Pro (Single Sim) 256GB – 2,4xx,000
iPhone 11 Pro (Single Sim) 512GB - 2,7xx,000
iPhone 11 Pro (Dual Sim) 64GB – 2,0xx,000
iPhone 11 Pro (Dual Sim) 256GB – 2,4xx,000
iPhone 11 Pro (Dual Sim) 512GB - 2,xxx,000
iPhone 11 (Single Sim) 64GB – 1,4xx,000
iPhone 11 (Single Sim) 128GB – 1,5xx,000
iPhone 11 (Single Sim) 256GB – 1,7xx,000
iPhone 11 (Dual Sim) 64GB – 1,4xx,000
iPhone 11 (Dual Sim) 128GB – 1,5xx,000
iPhone 11 (Dual e Sim) 256GB – 1,5xx,000
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) – 1,649,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) – 1,849,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) – 2,399,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) – 1,559,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) – 1,779,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 2,049,000
iPhone X 64GB Silver / Space Gray – 1,379,000
iPhone X 256GB Silver / Space Gray – 1,569,000
iPhone XR 64GB All Color – 1,149,000
iPhone XR 128GB All Color – 1,229,000
iPhone XR 256GB All Color – 1,419,000
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 11 64GB Single SIM (Black,White,Red,Yellow) - 1,399,000
iPhone 11 128GB Single SIM (Black, White, Red, Green) - 1,499,000
iPhone 11 256GB Single SIM (Black, White, Yellow, Purple, Green) - 1,699,000
iPhone 11 Pro 64GB Single SIM (Gray, Gold, Silver, Green) - 1,949,000
iPhone 11 Pro 256GB Single SIM (Gray, Gold, Silver, Green) - 2,239,000
iPhone 11 Pro 512GB Single SIM (Gold, Gray, Green) - 2,629,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Single SIM (Gray, Gold, Silver, Green) - 2,149,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Single SIM (Gray, Gold, Silver, Green) - 2,449,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Single SIM (Gray, Gold, Green) - 2,849,000
iPhone 11 64GB Dual SIM (Black,White,Red,Yellow) - 1,380,000
iPhone 11 64GB Dual SIM (Purple/Green) - 1,430,000
iPhone 11 128GB Dual SIM (Black, White, Red) - 1,450,000
iPhone 11 128GB Dual SIM (Purple/Green/Yellow) - 1,520,000
iPhone 11 256GB Dual SIM (Black, White) - 1,640,000
iPhone 11 256GB Dual SIM (Purple) - 1,740,000
iPhone 11 Pro 64GB Dual SIM (Gray, Gold, Silver) – 1,920,000
iPhone 11 Pro 64GB Dual SIM (Green) – 1,970,000
iPhone 11 Pro 256GB Dual SIM (Gray, Gold, Silver) – 2,200,000
iPhone 11 Pro 256GB Dual SIM (Green) – 2,250,000
iPhone 11 Pro 512GB Dual SIM (Gray, Gold) – 2,550,000
iPhone 11 Pro 512GB Dual SIM (Green) – 2,620,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM (Gray, Gold, Silver) - 2,120,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM (Green) - 2,170,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM (Gray, Gold, Silver) - 2,420,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM (Green) - 2,499,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM (Gray, Gold, Silver) - 2,720,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM (Green) - 2,820,000
iPhone XSMax 256GB Single SIM- 1,800,000
iPhone XSMax 512GB Single SIM - 1,950,000
iPhone XSMax 64GB Dual SIM - 1,680,000
iPhone XSMax 256GB Dual SIM - 1,950,000
iPhone 8 128GB (Grey) - 1,020,000
iPhone 7+ 32GB (Gold, Silver) - 830,000
 
♦iPad
1. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro PENCIL (1st Gen) - 180,000
iPad Pro PENCIL (2nd Gen) - 230,000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 320,000
iPad Pro 11” Smart Keyboard Folio - 340,000
iPad Pro 12.9” Smart Keyboard Folio - 360,000
iPad Pro 10.5” 64GB Wifi - 830,000
iPad Pro 10.5” 256GB Wifi - 950,000
iPad Pro 10.5” 64GB (4G) - 930,000
iPad Pro 10.5” 256GB (4G) - 1,100,000
iPad Air 2019 64GB Wifi - 850,000
iPad Air 2019 256GB Wifi - 1,040,000
iPad Air 2019 256GB (4G) - 1,300,000
iPad 2019 32GB Wifi - 660,000
iPad 2019 128GB Wifi - 820,000
iPad 2019 32GB (4G) - 870,000
iPad 2019 128GB (4G) - 1,020,000
iPad Mini5 64GB Wifi - 725,000
iPad Mini5 256GB Wifi - 950,000 (*NEW)
 
♦Macbook Pro
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,975
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] - USD 2,169
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 256GB, 13.3"] - USD 1,449
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz , 8GB LPDDR4 2133MHz, 128GB, 13.3"] - USD 1,229
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac 2019 21.5” Retina 4K/i3 8th Quad-Core 3.6GHz/8GB 2400MHz/1TB HDD) - 2,290,000
iMac 2019 27” Retina 5K/i5 8th 6-Core 3.1GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro575X - 3,390,000
iMac 2018 21.5”/i5 7th 2.3GHz/8GB RAM/1TB HDD - 1,900,000
MacBook Pro 2019 13" (1.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/128GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2190000
MacBook Pro 2019 13" (1.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/128GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2190000
MacBook Pro 2019 13" (1.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/256GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2590000
MacBook Pro 2019 13" (1.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/256GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2590000
MacBook Pro 2019 13" (2.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/256GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2990000
MacBook Pro 2019 13" (2.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/256GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) - 2990000
MacBook Pro 2019 13" (2.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/512GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 3290000
MacBook Pro 2019 13" (2.4GHz/i5/ 8th Gen/8GB/512GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) - 3290000
MacBook Pro 2019 15" (2.6GHz, 6-Core, i7 / 9th Gen/16GB/256GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 3850000
MacBook Pro 2019 15" (2.6GHz, 6-Core, i7 / 9th Gen/16GB/256GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) - 3850000
MacBook Pro 2019 15" (2.6GHz, 6-Core, i9 / 9th Gen/16GB/512GB/Grey/ Ture Tone/ Touch Bar) - 4390000
MacBook Pro 2019 15" (2.6GHz, 6-Core, i9 / 9th Gen/16GB/512GB/Silver/ Ture Tone/ Touch Bar) – 4390000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz 7/ i7 /8th Gen / 16GB /256GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3500000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.2GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 256GB / Silver / True Tone / Touch Bar - 3500000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Grey / True Tone / Touch Bar - 3950000
Macbook Pro 2018 15" (New) 2.6GHz / i7 / 8th Gen / 16GB / 512GB / Silver / True Tone / Touch Bar – 3950000
Macbook Pro 13” (2.3GHz/8GB RAM/128GB / Grey / No Touch Bar) – 1990000
Macbook Pro 13” (2.3GHz/8GB RAM/256GB / Grey / No Touch Bar) – 2150000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1840000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gray - 1840000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 128GB Gold - 1840000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Silver - 2190000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gray – 2190000
Macbook Air 2019 13" i5 1.6GHz 8GB RAM 256GB Gold – 2190000
Macbook Air 2018 13” i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 256GB Silver - 1990000
Macbook Air 2018 13” i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 128GB Gold - 1690000
Macbook Air 2017 13” i5 1.8GHz, 8GB, RAM 128GB, Silver – 1390000
Macbook 2018 12” (1.3GHz / 8GB RAM / 512GB / Gold) – 2290000
 
♦Samsung
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus (1TB) - 2,499,000
Samsung Galaxy S10 Plus (128GB) - 1,549,000
Samsung Galaxy Note 10 Plus (256GB, 12GB) - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 (256GB, 8GB) - 1,499,000
Samsung Galaxy S10 (128GB) - 1,399,000
Samsung Galaxy S10e (128GB) - 1,159,000
Samsung Galaxy A80 (128GB) - 999000
Samsung Galaxy A70 - 599000
Samsung Galaxy A50 (128GB) – 519000
Samsung Galaxy A50s (64GB) – 459,000
Samsung Galaxy A50s (128GB) – 559,000
Samsung Galaxy A30S (64GB) – 379,000
Samsung Galayx A20S (32GB,3GB) – 265,000
Samsung Galaxy A10s (32GB, 2GB) - 215000
Samsung Galaxy A2 Core - 123000
Samsung Galaxy Tab S6 (128GB) – 1,299,000
Samsung Galaxy Tab S5e (64G) - 779000
Samsung Galaxy Tab A 10.1" - 499000
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy Note 10+ (12/512GB) - 1,899,000
Samsung Galaxy Note 10+ (12/256GB) - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 (8/256GB) - 1,499,000
Samsung Galaxy A80 - 999,000
Samsung Galaxy A70 - 599,000
Samsung Galaxy A5 0s (6/128GB) - 559,000
Samsung Galaxy A50s (4/64GB) - 459,000
Samsung Galaxy A30s (4/64GB) - 379,000
Samsung Galaxy A20S (4/64GB) – 305000
Samsung Galaxy A20S (3/32GB) - 265000
Samsung Galaxy A10s - 215, 000 (10,000 Cash Back)
Samsung Galaxy A6 Plus - 369,000 (Clearance Sale)
Samsung Galaxy A2 Core - 123,000
Samsung Galaxy Tab S6 - 1,299,000 (New Model)
Samsung Galaxy Tab S5e - 799,000
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) - 499,000
Samsung Galaxy Tab A Plus 8” - 439,000 (with S-Pen)
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272,000
Samsung Galaxy Fit-E - 55,000
 
♦ VIVO
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Vivo V17 Pro (128GB, 6GB) – 629,800
Vivo S1 (128GB, 6GB) – 399,800
ViVo S1 (128GB, 4GB) – 369,800
Vivo Y17 (128GB) Blue, Purple – 339,800
Vivo Y15 (64GB) – 299,800
Vivo Y12 (64GB, 3GB) – 249,800
Vivo Y93 – 209,800
Vivo Y91C – 189,800
Vivo Y90 [Black, Red] – 169,800
Vivo Y90 [Gold] – 159,800
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
VIVO V17 Pro - 629,800 (New***)
VIVO V15 - 399,800
VIVO S1 (6/128GB) - 399,800
VIVO S1 (4/128GB) - 369,800
VIVO V11i - 396,900
VIVO Y17 Pink - 329,800
VIVO Y17 - 319,800
VIVO Y15 - 279,800
VIVO Y95 - 299,800
VIVO Y12 - 249,800
VIVO Y93 - 209,800
VIVO Y91c - 179,800
VIVO Y90 (Black/Red) - 169,800
VIVO Y90 (Gold) - 159,800
 
♦OPPO
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO F11 Pro - 499900
OPPO F11 [128GB, 6GB] – 399000
OPPO F11 [128GB, 4GB] – 369900
OPPO F9 – 449900
OPPO A9 2020 (128GB, 8GB) – 399900
OPPO A5 2020 (128GB, 4GB) - 299900
OPPO A5S [4GB] - 269900
OPPO A5S [3GB] - 229900
OPPO A5S [2GB] - 199900
OPPO A1K [2GB] - 169900
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Reno (8/128GB) - 699,900
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 459,900
OPPO F11 (6/128GB) Jewelry White - 379,900
OPPO F11 (4/128GB) - 349,900
OPPO A9 (2020) - 399,900
OPPO A5 (2020) - 299,900
OPPO A5s (4/64GB) - 249,900
OPPO A5s (3/32GB) - 219,900
OPPO A5s (2/32GB) - 199,900
OPPO A1K - 169,900
 
♦Meizu
1. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu 16th (8/128GB) Black/Blue - 699,000
Meizu 16th (6/64GB) White - 569,000
M6 Note (4/64GB) Blue - 229,000
M6 Note (3/32GB) Black/Gold - 209,000
Meizu M6s (3/64GB) Blk- 239,000
Meizu V8 (4/64GB) - 231,000
 
♦Xiaomi
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro (128GB, 8GB) - 729000
Xiaomi Mi Mix3 (128GB, 4GB) - 729000
Xiaomi Mi9 – 679000
Xiaomi Mi 9T Pro – 619000
Xiaomi Mi 9T Pro – 659000
Xiaomi Mi 9 SE [64GB, 6GB] - 479000
Xiaomi Mi 8 (128GB) - 629000
Xiaomi Mi 8 (64GB) - 599000
Xiaomi Mi 9T (128GB, 6GB) - 529000
Xiaomi Mi 9T (64GB, 6GB) - 489000
POCO F1 (128GB/6GB) - 479000
POCO F1 (64GB/6GB) – 449000
Xiaomi Mi A3 (64GB, 4GB) – 325000
Xiaomi Mi A3 (128GB, 4GB) - 365000
Xiaomi Note 7 [64GB, 4GB] - 299000
Xiaomi Note 7 [32GB, 3GB] – 269000
Xiaomi Note 7 [128GB, 4GB] - 339000
Xiaomi Note 6Pro (64GB) - 299000
Xiaomi Note 6Pro (32GB) - 269000
Xiaomi Mi 9 Lite (128GB, 6GB) - 449000
Xiaomi Mi 9 Lite (64GB, 6GB) - 419000
Xiaomi Mi Paly (64GB, 4GB) - 229000
Xiaomi Redmi 7A (32GB, 2GB) - 149000
Xiaomi Redmi 7A (16GB, 2GB) - 139000
Xiaomi Redmi 7 (32GB, 3GB) - 209000
Xiaomi Redmi 7 (16GB, 2GB) - 190000
Xiaomi Redmi 6 (32GB, 3GB) - 175000
Xiaomi Redmi 6 (64GB, 4GB) - 199000
Xiaomi Redmi 6A (32GB, 2GB) - 159000
Xiaomi Redmi 6A (16GB, 2GB) – 135000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64GB, 6GB) - 339000
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi MI9 Pro 5G (12/512GB) White - 935,000
Xiaomi MI9 (6/128GB) Blue - 529,000
Xiaomi MI9 SE (6/128GB) Blue - 367,000
Xiaomi MI9 SE (6/64GB) Blue - 342,000
Xiaomi Redmi K20 Pro (12/512GB) Red/Blk/Blu - 650,000
Xiaomi Redmi K20 (6/128GB) Black/Blu/Red - 389,000
Xiaomi MI CC9 (6/128GB) White/Blue/Grey - 362,000
Xiaomi MI CC9 (6/64GB) Blue/Grey - 349,000
Xiaomi Mi CC9e (6/128GB) Blue/Grey/White - 279,000
Xiaomi Mi CC9e (6/64GB) Grey/Blue/White - 265,000
Xiaomi MI MAX 3 (6/128GB) Blue/Black/Gold - 285,000
Xiaomi MI MAX 3 (4/64GB) Black/Gold - 237,000
Xiaomi MI PAD 4 Plus (4/64GB) 4G Black/Gold - 401,000
Xiaomi MI PAD 4 (4/64GB) 4G Gold/Black - 286,000
Xiaomi MI PAD 4 (4/64GB) Wifi Black - 251,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (8/128GB) All Color - 360,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/128GB) Green - 348,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/128GB) Grey/Blue - 345,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/64GB) All Color - 315,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/128GB) All Color - 283,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/64GB) All Color - 267,000
Xiaomi RedmiNote 8 (4/64GB) All Color - 235,000
Xiaomi RedmiNote 7Pro (6/128GB) White - 269,000
Xiaomi RedmiNote 7Pro (6/128GB) Other Color- 267,000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB) Gold/Blk/Blue - 236,000
Xiaomi Redmi 8 (4/64GB) Back/Green - 188,000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Red /Black/Blue - 179,000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Red/Black - 163,000
Xiaomi Redmi 7A (3/32GB) Black/Blue - 132,000
Xiaomi Redmi 7A (2/32GB) Black/Blue - 118,000
Xiaomi Redmi 6 (3/32GB) Blue/Gold/Grey/Pink- 139,000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi MI9 (6/64GB) Black - 679,000
Xiaomi MI9T Pro (6/128GB) Black/Blue - 659,000
Xiaomi MI9T Pro (6/64GB) Black - 619,000
Xiaomi MI9T (6/128GB) Blue - 529,000
Xiaomi MI9T (6/64GB) Black/Blue - 489,000
Xiaomi MI 9Lite (6/128GB) Blue/Grey - 449,000
Xiaomi MI 9Lite (6/64GB) Grey - 419,000
Xiaomi MI8 (6/128GB) Blue - 629,000
Xiaomi MI8 (6/64GB) Blue - 599,000
Xiaomi PocoPhone F1 (6/128GB) - 479,000
Xiaomi PocoPhone F1 (6/64GB) - 449,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/128GB) White - 369,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) Grey - 339,000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/128GB) Black - 339,000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/64GB) Black - 299,000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Black - 269,000
Xiaomi MI A3 (4/128GB) Blue/Grey/White - 365,000
Xiaomi MI A3 (4/64GB) Blue/Grey/White - 325,000
Xiaomi MI A2 (4/64GB) Blue/Gold - 279,000
Xiaomi MI A2 (4/32GB) Blk/Blue/Gold - 249,000
Xiaomi MI A2 Lite (4/64GB) Red/Blu/Blk/Gold - 279,000
Xiaomi MI A2 Lite (3/32GB) Gold - 239,000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black/Blue/Red - 209,000
Xiaomi Redmi 7 (2/16GB) Black/Blue - 189,000 (New***)
Xiaomi Redmi 7A (2/32GB) Black - 149,000
Xiaomi Redmi 7A (2/16GB) Black/Blue - 139,000
 
♦Huawei
1. Unique Mobile (14.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 20 Pro - 1499000
Huawei P30 Pro - 1499000
Huawei P30 - 999000
Huawei Nova 4 – 859000
Huawei Nova 5T - 599000
Huawei P30 Lite - 399000
Huawei Y Max - 319000
Huawei Nova 3i - 319000
Huawei Y9 Prime (2019) - 339000
Huawei Y7 Pro (2019) (64GB) – 239000
Huawei Y7 Pro (2019) (32GB) - 199000
Huawei Y6 Pro (2019) - 174000
Huawei Y5 (2019) – 149000
Huawe Y5 Prime (16GB, 2GB) - 129000
Huawei Y5 Lite – 119000
Huawei MediaPad T5 (16GB, 2GB) - 299000
Huawei MediaPad T3 9.6" (16GB) - 259000
Huawei MediaPad T3 8.0" (16GB) - 205000
Huawei MediaPad T3 7.0" (16GB) - 159000
Huawei MediaPad T3 7.0" (8GB) – 145000
Huawei Honor 8X (128GB/6GB) - 379000
Huawei Honor 8X (128GB/4GB) - 339000
Huawei Honor 20 Lite (128GB, 4GB) - 319000
Huawei Honor 8C (64GB) - 259000
Huawei Honor 8C (32GB) - 239000
Huawei Honor 8A (32GB) - 189000
Huawei Honor 8A (64GB) - 209000
Huawei Honor 8S (32GB) - 149000
Huawei Honor 7S (16GB) - 129000
 
2. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei P30 Pro - 1,499,000
Huawei P30 – 759,000 (Special Price)
Huawei P30 Lite - 399,000
Huawei Nova 5T - 599,000
Huawei Nova 3 - 399,000
Huawei Nova 3i - 319,000
Huawei Nova 2 Lite - 189,000
Huawei Y Max - 319,000
Huawei Y9 Prime (2019) - 339,000
Huawei Y7 Pro (3/64GB) - 239,000
Huawei Y7 Pro (3/32GB) - 199,000
Huawei Y6 Pro (2019) - 174,000
Huawei Y6 Prime (2018) - 149,000
Huawei Y5 (2019) - 149,000
Huawei Y5 Lite (2018) - 119,000
Huawei MediaPad M3 - 379,000
Huawei MediaPad M5 Lite Grey - 339,000
Huawei T3 10” - 259,000
Huawei T3 8” - 205,500
Huawei T3 7” (1/8) - 139,000
Huawei Honor 8X (6/128GB) - 379000 (30,000 C.B)
Huawei Honor 8X (4/128GB) - 339000 (30,000 C.B)
Huawei Honor 20 Lite (4/128GB) - 319000
Huawei Honor 9 Lite (4/64GB) - 299000
Huawei Honor 9 Lite (3/32GB) - 220000
Huawei Honor 8C (4/64GB) - 259000
Huawei Honor 8C (4/32GB) - 239000
Huawei Honor 7C (4/64GB) - 249000
Huawei Honor 7C (4/32GB) –219000
Huawei Honor 8A (3/64GB) - 209000
Huawei Honor 8A (3/32GB) - 189000
Huawei Honor 7A (3/32GB) - 197000
Huawei Honor 8S (2/32GB) - 149000
Huawei Honor 7S (2/16GB) - 129000
 
♦NOKIA
1. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 8 Copper - 399,000 (Clearance***)
Nokia 5.1 Plus (X5) - 239,000
Nokia 3.2 - 219,000 (New Model**)
Nokia 2.2 – 149,000
Nokia 2.1 – 129,000
Nokia 3310 (3G) keypad - 75,000
Nokia 106 keypad - 30,000
Nokia 105 (2019) Keypad – 29,000
 
♦ Realme
1. Win Mobile (18.10.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Realme X Master Edition - 459,000
Realme X Blue - 449,000
Reame 5 Pro (8/128GB) – 399,900
Reame 5 Pro (4/128GB) – 339,900
Realme 2 Pro (8/128GB) - 329,000
Realme 3 (4/64GB) - 269,000
Realme 3 (3/32GB) - 219,000
Realme U1 (3/32GB) - 255,000
Realme C2 (3/32GB) - 179,000
Realme C2 (2/32GB) - 149,900
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)