ေနာက္ဆံုးရဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

♦ iPhone
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Apple (Apple Singapore Price)
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) - 1,609,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) - 1,799,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) - 2,399,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) - 1,519,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) -1,749,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 2,049,000
iPhone XR 128GB All Color - 1,139,000
iPhone XR 256GB All Color - 1,419,000
iPhone 11 Pro Max 64GB (Single Sim) - 1,959,000
iPhone 11 Pro Max 256GB (Single Sim) - 2,219,000
iPhone 11 Pro Max 512GB (Single Sim) - 2,739,000
iPhone 11 Pro 64GB (Single Sim) - 1,879,000
iPhone 11 Pro 256GB (Single Sim) - 2,159,000
iPhone 11 Pro 512GB (Single Sim) - 2,519,000
iPhone 11 64GB (Single Sim) - 1,349,000
iPhone 11 128GB (Single Sim) -1,449,000
iPhone 11 256GB (Single Sim) - 1,649,000
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 11 64GB Single SIM - 1,350,000
iPhone 11 128GB Single SIM - 1,450,000
iPhone 11 256GB Single SIM - 1,650,000
iPhone 11 Pro 64GB Single SIM - 1,880,000
iPhone 11 Pro 256GB Single SIM - 2,160,000
iPhone 11 Pro 512GB Single SIM - 2,520,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Single SIM - 1,960,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Single SIM - 2,220,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Single SIM - 2,600,000
iPhone 11 64GB Dual SIM - 1,350,000
iPhone 11 128GB Dual SIM - 1,450,000
iPhone 11 256GB Dual SIM - 1,650,000
iPhone 11 Pro 64GB Dual SIM – 1,920,000
iPhone 11 Pro 256GB Dual SIM – 2,200,000
iPhone 11 Pro 512GB Dual SIM – 2,550,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM - 2,000,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM - 2,260,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM - 2,650,000
iPhone XSMax 64GB Single SIM Silver - 1,390,000
iPhone 8 128GB (Gold, Gray) - 1,020,000
iPhone 7 32GB - 620,000
iPhone 7+ 32GB - 800,000
iPhone 7+ 128GB - 870,000
 
♦iPad
1. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro PENCIL (1st Gen) - 180,000
iPad Pro PENCIL (2nd Gen) - 230,000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 290,000
iPad Pro 11” Smart Keyboard Folio - 330,000
iPad Pro 12.9” Smart Keyboard Folio - 350,000
iPad Pro 2018 12.9 256GB (4G) - 2,090,000
iPad Pro 2018 12.9 512GB (4G) - 2,290,000
iPad Pro 11” 512GB Wifi - 1,940,000
iPad Pro 11” 64GB (4G) - 1,450,000
iPad Pro 11” 256GB (4G) - 1,790,000
iPad Air 2019 64GB Wifi - 860,000
iPad Air 2019 256GB Wifi - 1,090,000
iPad Air 2019 256GB (4G) - 1,390,000
iPad 2019 32GB Wifi - 660,000
iPad 2019 128GB Wifi - 820,000
iPad 2019 32GB (4G) - 870,000
iPad 2019 128GB (4G) - 1,020,000
iPad 2018 32GB Wifi - 520,000
iPad 2018 128GB Wifi - 650,000
iPad 2018 32GB (4G) - 680,000
iPad Mini5 64GB Wifi - 720,000
iPad Mini5 256GB Wifi - 970,000
iPad Mini5 64GB (4G) - 940,000
iPad Mini5 256GB (4G) - 1,180,000
 
♦Macbook Pro
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5 2.4 GHz , 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - 1,975$
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5 2.4 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] - 2,169$
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] - 1,409$
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 128GB, 13.3"] - 1,195$
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac 2019 (21.5” Retina 4K/i3 8th Quad-Core 3.6GHz/8GB 2400MHz/1TB HDD) - 2,270,000
iMac 2019 (21.5” Retina 4K/i5 8th 6-Core 3.0GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro560X) - 2,590,000
iMac 2019 (27” Retina 5K/i5 8th 6-Core 3.0GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro570X) - 3,050,000
iMac 2019 (27” Retina 5K/i5 8th 6-Core 3.4GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro575A) - 3,390,000
iMac 2019 (27” Retina 5K/i5 9th 6-Core 3.7GHz/8GB 2666MHz/2TB Fusion/RadeonPro580X) - 3,890,000
iMac 2018 (21.5”/i5 7th 2.3GHz/8GB RAM/1TB HDD) - 1,890,000
iMac 2018 (21.5” Retina 4K/i5 7th 3.4GHz/8GB RAM/1TB Fusion) - 2,190,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/128GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 2,100,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/128GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 2,100,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 2,500,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 2,500,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 2,990,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 2,990,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/512GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 3,350,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/512GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 3,350,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.6GHz 6-Core i7 9thGen/16GB/256GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 3,850,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.6GHz 6-Core i7 9thGen/16GB/256GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 3,850,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.3GHz 8-Core i9 9thGen/16GB/512GB/Grey/TrueTone/Touch_Bar)- 4,250,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.3GHz 8-Core i9 9thGen/16GB/512GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 4,250,000
MacBook Pro 15” 2018 (2.2GHz i7 8thGen/16GB/256GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 3,400,000
MacBook Pro 15” 2018 (2.6GHz i7 8thGen/16GB/512GB/Silver/TrueTone/Touch_Bar)- 3,850,000
MacBook Pro 13” 2017 (2.3GHz/8GB RAM/128GB/Grey/No Touch_Bar) - 1,840,000
MacBook Pro 13” 2017 (2.3GHz/8GB RAM/128GB/Silver/No Touch_Bar) - 1,840,000
MacBook Pro 13” 2017 (2.3GHz/8GB RAM/256GB/Grey/No Touch_Bar) - 2,090,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 128GB Silver - 1,840,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 128GB Gray - 1,840,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 128GB Gold - 1,840,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 256GB Silver - 2,190,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 256GB Gray - 2,190,000
Macbook Air 2019 13” i5 1.6GHz (8th Gen) 8GB RAM 256GB Gold - 2,190,000
Macbook Air 2017 13” i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1,390,000
Macbook 2018 12” (1.3GHz/8GB RAM/512GB/Gold) - 1,990,000
 
♦Samsung
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus [1TB, 12GB] - 2,499,000
Samsung Galaxy S10 Plus [128GB, 8GB] - 1,549,000
Samsung Galaxy Note 10 Plus [256GB, 12GB] - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 [256GB, 8GB] - 1,499,000
Samsung Galaxy S10 [128GB, 8GB] - 1,399,000
Samsung Galaxy A80 [128GB , 8GB] - 999,000
Samsung Galaxy 70 [128GB (Up to 512GB), 6GB] - 599,000
Samsung Galaxy A50 [128GB (Up to 512GB), 6GB] - 519,000
Samsung Galaxy A50S [64GB, 4GB] - 459,000
Samsung Galaxy A50S [128GB, 6GB] - 559,000
Samsung Galaxy A30S [64GB, 4GB] - 379,000
Samsung Galaxy A20S [32GB(Up to 512GB), 3GB] - 265,000
Samsung Galaxy A20S [64GB(Up to 512GB), 4GB] - 305,000
Samsung Galaxy A10S [32GB (Up to 512GB), 2GB] - 215,000
Samsung Galaxy A2 Core [8GB (Up to 128GB), 1GB] - 123,000
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy Note 10+ (12/512GB) - 1,899,000
Samsung Galaxy Note 10+ (12/256GB) - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 (8/256GB) - 1,499,000
Samsung Galaxy A70 - 599,000
Samsung Galaxy A50s (6/128GB) - 559,000 (49K CashBack)
Samsung Galaxy A50s (4/64GB) - 459,000 (40K CashBack)
Samsung Galaxy A30s (4/64GB) - 379,000 (30K CashBack)
Samsung Galaxy A20s (4/64GB) - 305,000 (25K CashBack)
Samsung Galaxy A20s (3/32GB) - 265,000 (20K CashBack)
Samsung Galaxy A10s - 215, 000 (16,000 CashBack)
Samsung Galaxy A6 Plus - 369,000 (Clearance Sale)
Samsung Galaxy A2 Core - 123,000
Samsung Galaxy Tab S6 - 1,299,000 (New Model)
Samsung Galaxy Tab S5e - 799,000
Samsung Galaxy Tab A Plus 8” - 439,000 (with S-Pen)
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272,000
Samsung Galaxy Fit-E - 55,000
 
♦ VIVO
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ViVO V17 Pro [128GB, 8GB] - 629,800
ViVO S1 [128GB, 6GB] - 399,800
ViVO S1 [128GB, 4GB] - 339,800
ViVO Y17 [128GB, 4GB] Blue,Purple - 299,800
ViVO Y15 [64GB(Up to 256GB), 4GB] - 279,800
ViVO Y12 [64GB(Up to 256GB), 3GB] - 249,800
ViVO Y11 [32GB(Up to 256GB), 3GB] - 219,800
‬‬‬ViVO Y93 [32GB, 3GB] - 209,800
‬‬‬‬‬‬ViVO Y91C [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 179,800
ViVO Y90 [32GB (Up to 256GB), 2GB] Black, Red - 169,800
ViVO Y90 [32GB (Up to 256GB), 2GB] Gold - 159,800
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
VIVO V17 Pro - 629,800 (New***)
VIVO S1 (4/128GB) - 339,800
VIVO Y17 - 299,800
VIVO Y15 - 279,800
VIVO Y95 - 299,800
VIVO Y12 - 249,800
VIVO Y11 - 219,800
VIVO Y93 - 199,800
VIVO Y91c - 179,800
VIVO Y90 (Black/Red) - 169,800
VIVO Y90 (Gold) - 159,800
 
♦OPPO
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Reno 2 - 799,900
OPPO Reno 2F - 529,900
OPPO F11 Pro - 459,900
OPPO F11 [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 379,900
OPPO F11 [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 349,900
OPPO A9 2020 [128GB (Up to 256GB), 8GB] - 399,900
OPPO A5 2020 [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 299,900
OPPO A5 2020 [64GB (Up to 256GB), 3GB] - 259,900
OPPO A5S [64GB (Up to 256GB), 4GB] - 249,900
OPPO A5S [32GB (Up to 256GB), 3GB] - 199,900
OPPO A5S [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 179,900
OPPO A1K [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 169,900
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Reno 2 (8/256GB) - 799,900
OPPO Reno 2F (8/128GB) - 529,900
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 459,900
OPPO F11 (6/128GB) Jewelry White - 379,900
OPPO F11 (4/128GB) - 349,900
OPPO A9 (2020) - 399,900
OPPO A5 (2020) - 299,900
OPPO A5 (3/64GB) - 259,900 (New Model)
OPPO A5s (4/64GB) - 249,900
OPPO A5s (3/32GB) - 199,900
OPPO A5s (2/32GB) - 179,900
 
♦Meizu
1. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Meizu 16th (8/128GB) Black/Blue - 699,000
Meizu 16th (6/64GB) White - 569,000
M6 Note (4/64GB) Blue - 229,000
M6 Note (3/32GB) Black/Gold - 209,000
Meizu V8 (4/64GB) - 231,000
 
♦Xiaomi
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro - 729,000
Xiaomi Mi Mix 3 - 729,000
Xiaomi Mi 9 - 679,000
Xiaomi Mi 9T Pro [64GB, 6GB] - 619,000
Xiaomi Mi 9T Pro [128GB, 6GB] - 659,000
Xiaomi Mi 9SE [64GB (Up to 256GB), 6GB] - 479,000
Xiaomi Mi 8 [128GB, 6GB] - 629,000
Xiaomi Mi 8 [64GB, 6GB] - 599,000
Xiaomi Mi 9T [128GB, 6GB] - 529,000
Xiaomi Mi 9T [64GB, 6GB] - 489,000
Xiaomi POCO F1 [128GB,6GB] - 479,000
Xiaomi POCO F1 [64GB,6GB] - 449,000
Xiaomi Mi A3 [64GB, 4GB] - 325,000
Xiaomi Mi A3 [128GB, 4GB] - 365,000
Xiaomi Mi 9 Lite [128GB, 6GB] - 449,000
Xiaomi Mi 9 Lite [64GB, 6GB] - 419,000
Xiaomi Redmi 7A [32GB, 2GB] - 149,000
Xiaomi Redmi 7A [16GB, 2GB] - 139,000
Xiaomi Redmi 7 [32GB, 3GB] - 209,000
Xiaomi Redmi 7 [16GB, 2GB] - 190,000
Xiaomi Redmi 6 [32GB, 3GB] – 149,000
Xiaomi Redmi 6 [64GB, 4GB] - 199,000
Xiaomi Redmi 6A [32GB, 2GB] - 159,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB, 2GB] - 135,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro [64GB (Up to 256GB), 6GB] - 339,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 369,000
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi Mi CC9Pro (8/128GB) White/Grey/Green - 638,000
Xiaomi K20 Pro (Prem:) (8/128GB) Blue/Black - 589,000
Xiaomi K20 Pro (8/256GB) Red/Blu/Blk - 525,000
Xiaomi K20 Pro (8/128GB) Red - 515,000
Xiaomi K20 (6/128GB) Black - 359,000
Xiaomi MI CC9 (6/128GB) White/Blue/Grey - 345,000
Xiaomi MI CC9 (6/64GB) Grey - 315,000
Xiaomi Mi CC9e (6/128GB) Blue/Grey/White - 269,000
Xiaomi Mi CC9e (6/64GB) Grey/Blue/White - 245,000
Xiaomi MI MAX 3 (6/128GB) Blue/Black/Gold - 277,000
Xiaomi MI MAX 3 (4/64GB) Black/Gold - 224,000
Xiaomi MI PAD 4 Plus (4/64GB) 4G Gold/Black - 377,000
Xiaomi MI PAD 4 (4/64GB) 4G Gold/Black - 293,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (8/128GB) All Color - 345,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/128GB) All Color - 319,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/64GB) All Color - 289,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/128GB) All Color - 270,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/64GB) All Color - 249,000
Xiaomi RedmiNote 8 (4/64GB) All Color - 229,000
Xiaomi RedmiNote 7Pro (6/128GB) All Color - 251,000
Xiaomi Redmi Note 7 (6/64GB) Gold/Blk/Blue - 232,000
Xiaomi Redmi 8 (4/64GB) Back/Green - 177,000
Xiaomi Redmi 8 (3/32GB) Blue/Black/Green - 161,000
Xiaomi Redmi 8A (4/64GB) Black/Blu/Orange - 160,000
Xiaomi Redmi 8A (3/32GB) Black/Blu/Orange - 150,000
Xiaomi Redmi 7 (4/64GB) Black - 178,000
Xiaomi Redmi 7A (3/32GB) Gold - 125,000
Xiaomi QIN 2 AI Phone White/Blk/Blu/Pink/Red - 116,000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi MI9T Pro (6/128GB) Black/Blue - 659,000
Xiaomi MI9T Pro (6/64GB) Black - 619,000
Xiaomi MI9T (6/128GB) Blue - 529,000
Xiaomi MI9T (6/64GB) Black/Blue - 489,000
Xiaomi MI 9Lite (6/128GB) Blue/Grey - 449,000
Xiaomi MI 9Lite (6/64GB) Grey - 419,000
Xiaomi MI MIX 3 (6/128GB) - 729,000 (100,000 CashBack)
Xiaomi MI8 Pro (8/128GB) - 729,000 (120,000 CashBack)
Xiaomi MI8 (6/128GB) - 629,000 (130,000 CashBack)
Xiaomi MI8 (6/64GB) - 599,000 (150,000 CashBack)
Xiaomi PocoPhone F1 (6/128GB) - 479,000
Xiaomi PocoPhone F1 (6/64GB) - 449,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/128GB) White - 369,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) Grey - 339,000
Xiaomi Redmi Note 8 (4/128GB) Black/Blue - 289,000
Xiaomi Redmi Note 8 (4/64GB) Blk/Blu/White - 269,000
Xiaomi Redmi Note 8 (3/32GB) Black/Blue - 239,000
Xiaomi Redmi 8 (4/64GB) Black/Red - 219,000
Xiaomi Redmi 8 (3/32GB) Blue/Black - 199,000
Xiaomi Redmi 8A (2/32GB) Black - 159,000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/128GB) Black - 339,000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Blue - 269,000
Xiaomi MI A3 (4/128GB) Blue/Grey/White - 365,000
Xiaomi MI A3 (4/64GB) Blue/Grey/White - 325,000
Xiaomi Redmi 7 (3/32GB) Black/Blue/Red - 209,000
Xiaomi Redmi 7 (2/16GB) Black/Blue - 189,000 (New***)
Xiaomi Redmi 7A (2/32GB) Black - 149,000
Xiaomi Redmi 7A (2/16GB) Black/Blue - 139,000
 
♦Huawei
1. Unique Mobile (29.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 30 Pro - 1,499,000
Huawei Mate 20 Pro - 1,499,000
Huawei P30 Pro - 1,499,000
Huawei P30 - 999,000
Huawei Nova 4 - 859,000
Huawei Nova 5T - 599,000
Huawei P30 Lite - 399,000
Huawei Y9s - 369,000
‬Huawei Y Max - 319,000
Huawei Y9 Prime (2019) - 339,000
Huawei Y7 Pro (2019) - 239,000
Huawei Y7 Pro (2019) - 199,000
Huawei Y6 Pro (2019) - 174,000
Huawei Y5(2019) - 149,000
Huawei Y5 Prime - 129,000
Huawei Y5 Lite - 119,000
Huawei Mediapad T5 [10.1”, 2.36GHz Octa Core (1920x1200), 16GB, 2GB] - 299,000
‬‬‬Huawei Mediapad T3 9.6” [9.6”, 1.4 GHz Quad Core (1280x800), 16GB, 2GB] - 259,000
Huawei Mediapad T3 8.0” [8.0”, 1.4 GHz Quad Core (1280x800), 16GB, 2GB] - 205,000
Huawei Mediapad T3 7.0” [7.0”, 1.3 GHz Quad Core, 16GB, 2GB] - 145,000
Huawei Mediapad T3 7.0” [7.0”, 1.3 GHz Quad Core, 8GB, 1GB] - 139,000
 
2. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 30 Pro - 1,499,000 (Gift-WatchGT2)
Huawei Mate 30 Pro - 1,299,000 (without Gift)
Huawei Nova 5T - 599,000
Huawei P30 Lite - 359,000 (clearance)
Huawei Y Max - 319,000
Huawei Y9 Prime (2019) - 319,000
Huawei Y7 Pro (3/64GB) - 239,000
Huawei Y7 Pro (3/32GB) - 199,000
Huawei Y6 Pro (2019) - 169,000
Huawei Y6 Prime (2018) - 149,000
Huawei Y5 (2019) - 145,000
Huawei Y5 Lite (2018) - 109,000
Huawei MediaPad M3 - 379,000
Huawei MediaPad M5 Lite Grey - 339,000
Huawei T5 10” - 299,000
Huawei T3 10” - 259,000
Huawei T3 8” - 205,500
Huawei T3 7” (1/8) - 139,000
Huawei Watch GT2 - 299,000 (New***)
Huawei Watch GT - 299,000
Huawei Talkband B5 Steel - 399,000
Huawei Talkband B5 Leather - 199,000
Huawei Talkband B5 Sport - 199,000
Huawei Band 4 - 39,900
Honor 8X (6/128GB) - 379,000 (30K CashBack)
Honor 8X (4/128GB) - 339,000 (30K CashBack)
Honor 20 Lite (4/128GB) - 319,000 (20,000 C.B)
Honor 9 Lite (4/64GB) - 299,000
Honor 9 Lite (3/32GB) - 220,000
Honor 8C (4/64GB) - 259,000
Honor 8C (4/32GB) - 239,000
Honor 7C (4/64GB) - 249,000
Honor 7C (4/32GB) - 219,000
Honor 8A (3/64GB) - 209,000 (10K CashBack)
Honor 8A (3/32GB) - 189,000 (10K CashBack)
Honor 7A (3/32GB) - 197,000
Honor 8S (2/32GB) - 149,000
Honor 7S (2/16GB) - 129,000
 
♦NOKIA
1. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 3.2 - 219,000 (New Model**)
Nokia 2.2 - 149,000
Nokia 2.1 - 129,000
Nokia 3310 (3G) keypad - 75,000
Nokia 106 keypad - 30,000
Nokia 105 (2019) keypad - 29,000
 
♦ Realme
1. Win Mobile (30.11.2019) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Realme XT (8/128GB) - 459,900 (New***)
Realme 5 Pro (8/128GB) - 399,900
Realme 5 Pro (4/128GB) - 339,900
Realme 5 (4/128GB) - 279,900
Realme 5 (3/64GB) - 249,900
Realme 5 (3/32GB) - 219,900
Realme 2 Pro (8/128GB) - 299,000
Realme U1 (3/32GB) - 255,000 (20,000 CashBcak)
Realme C2 (3/32GB) - 179,000
Realme C2 (2/32GB) - 149,900
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(2 votes)