ေနာက္ဆံုးရဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား

♦ iPhone
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 11 Pro Max 64GB (Single Sim) - 1,959,000
iPhone 11 Pro Max 256GB (Single Sim) - 2,219,000
iPhone 11 Pro Max 512GB (Single Sim) - 2,619,000
iPhone 11 Pro 64GB (Single Sim) - 1,849,000
iPhone 11 Pro 256GB (Single Sim) - 2,119,000
iPhone 11 Pro 512GB (Single Sim) - 2,339,000
iPhone 11 64GB (Single Sim) - 1,319,000
iPhone 11 128GB (Single Sim) - 1,419,000
iPhone 11 256GB (Single Sim) - 1,599,000
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) - 1,449,000
iPhone XS Max 64GB (Single Sim) Silver - 1,389,000
iPhone XS Max 256GB (Single Sim) - 1,649,000
iPhone XS Max 512GB (Single Sim) - 2,399,000
iPhone XS 64GB (Single Sim) - 1,299,000
iPhone XS 256GB (Single Sim) - 1,499,000
iPhone XS 512GB (Single Sim) - 2,049,000
iPhone XR 64GB All Color - 1,039,000
iPhone XR 128GB All Color - 1,139,000
iPhone XR 256GB All Color - 1,419,000
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPhone 11 64GB Single SIM - 1,320,000
iPhone 11 128GB Single SIM - 1,420,000
iPhone 11 256GB Single SIM - 1,600,000
iPhone 11 Pro 64GB Single SIM - 1,850,000
iPhone 11 Pro 256GB Single SIM - 2,120,000
iPhone 11 Pro 512GB Single SIM (Gold) - 2,380,000
iPhone 11 Pro 512GB Single SIM (Gray, Silver, Green) - 2,400,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Single SIM - 1,960,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Single SIM - 2,220,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Single SIM (Gold) - 2,570,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Single SIM (Gray, Silver, Green)- 2,620,000
iPhone 11 64GB Dual SIM - 1,350,000
iPhone 11 128GB Dual SIM - 1,450,000
iPhone 11 256GB Dual SIM - 1,600,000
iPhone 11 Pro 64GB Dual SIM – 1,880,000
iPhone 11 Pro 256GB Dual SIM – 2,150,000
iPhone 11 Pro 512GB Dual SIM – 2,450,000
iPhone 11 Pro Max 64GB Dual SIM - 2,060,000
iPhone 11 Pro Max 256GB Dual SIM - 2,310,000
iPhone 11 Pro Max 512GB Dual SIM - 2,650,000
iPhone XSMax 64GB Single - 1,380,000
iPhone 7 32GB - 630,000
iPhone 7+ 32GB - 780,000
 
♦iPad
1. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iPad Pro PENCIL (1st Gen) - 180,000
iPad Pro PENCIL (2nd Gen) - 220,000
iPad Pro 10.5 Keyboard - 290,000
iPad Pro 11” Smart Keyboard Folio - 330,000
iPad Pro 12.9” Smart Keyboard Folio - 350,000
iPad Pro 11” 64GB Wifi - 1,290,000
iPad Pro 11” 256GB Wifi - 1,540,000
iPad Pro 11” 256GB (4G) - 1,860,000
iPad Pro 12.9” 64GB (4G) - 1,790,000
iPad Pro 12.9” 256GB (4G) - 2,090,000
iPad Pro 12.9” 512GB (4G) - 2,290,000
iPad Air 3 64GB Wifi - 860,000
iPad Air 3 256GB Wifi - 1,150,000
iPad Air 3 64GB (4G) - 1,090,000
iPad Air 3 256GB (4G) - 1,340,000
iPad 2019 32GB Wifi - 640,000
iPad 2019 128GB Wifi - 780,000
iPad 2019 32GB (4G) - 840,000
iPad 2019 128GB (4G) - 940,000
iPad 2018 32GB Wifi - 520,000
iPad 2018 128GB Wifi - 650,000
iPad 2018 32GB (4G) - 680,000
iPad 2018 128GB (4G) - 820,000
iPad Mini5 64GB Wifi - 740,000
iPad Mini5 256GB Wifi - 970,000
iPad Mini5 64GB (4G) - 940,000
iPad Mini5 256GB (4G) - 1,180,000
AirPods Pro - 460,000
AirPods 2 with Wireless Charging - 295,000
AirPods 2 - 260,000
 
♦Macbook Pro
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5 2.4 GHz , 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] ---> 1,975$
Macbook Pro (Touch Bar) 13.3” [Intel Core i5 2.4 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 512GB, 13.3"] ---> 2,169$
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 256GB, 13.3"] ---> 1,409$
Macbook Air 13.3” [Intel Core i5 1.6 GHz, 8GB LPDDR3 2133MHz, 128GB, 13.3"] ---> 1,195$
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
iMac 2019 (21.5” Retina 4K/i3 8th Quad-Core 3.6GHz/8GB 2400MHz/1TB HDD) - 2,230,000
iMac 2019 (21.5” Retina 4K/i5 8th 6-Core 3.0GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro560X) - 2,550,000
iMac 2019 (27” Retina 5K/i5 8th 6-Core 3.4GHz/8GB 2666MHz/1TB Fusion/RadeonPro575A) - 3,350,000
iMac 2019 (27” Retina 5K/i5 9th 6-Core 3.7GHz/8GB 2666MHz/2TB Fusion/RadeonPro580X) - 3,880,000
iMac 2018 (21.5” /i5 7th 2.3GHz/8GB RAM/1TB HDD) - 1,890,000
iMac 2018 (21.5” Retina 4K/i5 7th 3.4GHz/8GB RAM/1TB Fusion) - 2,090,000
Mac Book Pro (2019) 16” (2.6GHz 6-Core i79thGen/16GB/512GB/Grey/TrueTone/ RadeonPro5300M) - 3,890,000
Mac Book Pro (2019) 16” (2.6GHz 6-Core i7 9thGen/16GB/512GB/Silver/TrueTone/RadeonPro5300M)- 3,890,000
Mac Book Pro (2019) 16” (2.3GHz 8-Core i9 9thGen/16GB/1TB/Grey/TrueTone/RadeonPro5500M) - 4,490,000
Mac Book Pro (2019) 16” (2.3GHz 8-Core i9 9thGen/16GB/1TB/Silver/TrueTone/RadeonPro5500M) - 4,490,000
Mac Book Pro (2019) 16” (2.3GHz 8-Core i9 9thGen/32GB/1TB/Grey/TrueTone/RadeonPro5500M) - 5,190,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/128GB/Grey*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,070,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/128GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,070,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Grey*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,420,000
MacBook Pro 13” 2019 (1.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,420,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Grey*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,890,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/256GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar) - 2,890,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/512GB/Grey*/TrueTone/Touch_Bar) - 3,180,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.4GHz i5 8thGen/8GB/512GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar) - 3,180,000
MacBook Pro 13” 2019 (2.6GHz 6-Core i7 9thGen/16GB/256GB/Grey*/TrueTone/Touch_Bar) - 3,750,000
MacBook Pro 15” 2018 (2.2GHz i7 8thGen/16GB/256GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar)- 3,400,000
MacBook Pro 15” 2018 (2.6GHz i7 8thGen/16GB/512GB/Silver*/TrueTone/Touch_Bar)- 3,850,000
MacBook Pro 13” 2017 (2.3GHz/8GB RAM/128GB/Grey*/No Touch_Bar) - 1,840,000
MacBook Pro 13” 2017 (2.3GHz/8GB RAM/256GB/Grey*/No Touch_Bar) - 2,090,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 128GB Silver - 1,750,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 128GB Gray - 1,750,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 128GB Gold - 1,750,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 256GB Silver - 2,040,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 256GB Gray - 2,040,000
Macbook Air 2019 13” (New) i5 1.6GHz(8th Gen) 8GB RAM 256GB Gold - 2,040,000
Macbook Air 2017 13” i5 1.8GHz 8GB RAM 128GB Silver - 1,390,000
 
♦Samsung
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy S10 Plus [1TB, 12GB] - 2,499,000
Samsung Galaxy S10 Plus [128GB, 8GB] - 1,549,000
Samsung Galaxy Note 10 Plus [256GB, 12GB] - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 [256GB, 8GB] - 1,499,000
Samsung Galaxy S10 [128GB, 8GB] - 1,399,000
Samsung Galaxy A70 [128GB (Up to 512GB), 6GB] - 599,000
Samsung Galaxy A50 [128GB (Up to 512GB), 6GB] - 519,000
Samsung Galaxy A50S [64GB, 4GB] - 459,000
Samsung Galaxy A50S [128GB, 6GB] - 559,000
Samsung Galaxy A30S [64GB, 4GB] - 379,000
Samsung Galaxy A20S [32GB(Up to 512GB), 3GB] - 265,000
Samsung Galaxy A20S [64GB(Up to 512GB), 4GB] - 305,000
Samsung Galaxy A10S [32GB (Up to 512GB), 2GB] - 215,000
Samsung Galaxy A2 Core [8GB (Up to 128GB), 1GB] - 123,000
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Samsung Galaxy Note 10+ (12/256GB) - 1,699,000
Samsung Galaxy Note 10 (8/256GB) - 1,499,000
Samsung Galaxy A70 - 599,000
Samsung Galaxy A50s (6/128GB) - 559,000
Samsung Galaxy A50s (4/64GB) - 459,000
Samsung Galaxy A30s (4/64GB) - 379,000
Samsung Galaxy A20s (4/64GB) - 305,000
Samsung Galaxy A20s (3/32GB) - 265,000
Samsung Galaxy A10s - 215,000 (16,000 Cash Back)
Samsung Galaxy A6 Plus - 369,000 (Clearance Sale)
Samsung Galaxy Tab S6 - 1,299,000 (New Model)
Samsung Galaxy Tab S5e - 799,000
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Gold - 499,000
Samsung Galaxy Tab A Plus 8.0 (2019) Black - 439,000
Samsung Galaxy Gear 360 Camera - 272,000
Samsung Galaxy Fit-E - 55,000
 
♦ VIVO
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ViVO V17 Pro [128GB, 8GB] - 629,800
ViVO S1 Pro [128GB, 8GB] - 429,800
ViVO S1 [128GB, 6GB] - 369,800
ViVO Y19 [128GB, 6GB] - 329,800
ViVO Y15 [64GB(Up to 256GB), 4GB] - 279,800
ViVO Y12 [64GB(Up to 256GB), 3GB] - 239,800
ViVO Y11 [32GB(Up to 256GB), 3GB] - 209,800
‬‬‬‬‬‬ViVO Y91C [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 179,800
ViVO Y90 [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 159,800
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
VIVO S1 Pro (8/128GB) - 429,800 (New***)
VIVO V17 Pro - 629,800
VIVO Y19 - 329,800
VIVO Y17 - 299,800
VIVO Y15 - 279,800
VIVO Y12 - 239,800
VIVO Y11 - 209,800
VIVO Y93 - 185,800
VIVO Y91c - 179,800
VIVO Y90 (Black/Red) - 159,800
VIVO Y90 (Gold) - 159,800
 
♦OPPO
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Reno 2 [256GB (Up to 512GB), 8GB] - 799,900
OPPO Reno 2F [128GB (Up to 256GB), 8GB] - 529,900
OPPO Reno 2F [128GB (Up to 256GB), 8GB] Nebula Green - 539,900
OPPO F11 Pro [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 459,900
OPPO F11 [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 299,900
OPPO A9 2020 [128GB (Up to 256GB), 8GB] - 369,900
OPPO A5 2020 [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 299,900
OPPO A5 2020 [64GB (Up to 256GB), 3GB] - 259,900
OPPO A5S [64GB (Up to 256GB), 4GB] - 249,900
OPPO A5S [32GB (Up to 256GB), 3GB] - 199,900
OPPO A5S [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 179,900
OPPO A1K [32GB (Up to 256GB), 2GB] - 169,900
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
OPPO Reno 2 (8/256GB) - 799,900
OPPO Reno 2F (8/128GB) NebulaGreen - 509,900
OPPO Reno 2F (8/128GB) Lake Green - 499,900
OPPO Reno 2F (8/128GB) Sky White - 479,900
OPPO F11 Pro (6/128GB) - 459,900
OPPO A9 (2020) Vanilla Mint - 379,900 (New**)
OPPO A9 (2020) - 369,900
OPPO A5 (2020) - 299,900
OPPO A5 (3/64GB) - 259,900
OPPO A5s (4/64GB) - 249,900
OPPO A5s (3/32GB) - 199,900
OPPO A5s (2/32GB) - 179,900
 
♦Xiaomi
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi Mi 8 Pro [128GB, 8GB] - 729,000
Xiaomi Mi Mix 3 [128GB, 6GB] - 729,000
Xiaomi Mi 9 [64GB (Up to 256GB), 6GB] - 679,000
Xiaomi Mi 9T Pro [64GB, 6GB] - 619,000
Xiaomi Mi 9T Pro [128GB, 6GB] - 659,000
Xiaomi Mi 9SE [64GB (Up to 256GB), 6GB] - 479,000
Xiaomi Mi 8 [128GB, 6GB] - 629,000
Xiaomi Mi 8 [64GB, 6GB] - 599,000
Xiaomi Mi 9T [128GB, 6GB] ---> 529,000
Xiaomi Mi 9T [64GB, 6GB] ---> 489,000
Xiaomi POCO F1 [128GB,6GB] ---> 479,000
Xiaomi Mi A3 [64GB, 4GB] ---> 325,000
Xiaomi Mi A3 [128GB, 4GB] ---> 365,000
Xiaomi Mi 9 Lite [128GB, 6GB] ---> 449,000
Xiaomi Mi 9 Lite [64GB, 6GB] ---> 419,000
Xiaomi Redmi 7A [32GB, 2GB] ---> 149,000
Xiaomi Redmi 7A [16GB, 2GB] ---> 139,000
Xiaomi Redmi 7 [32GB, 3GB] ---> 209,000
Xiaomi Redmi 8 [32GB, 3GB] ---> 199,000
Xiaomi Redmi 8 [64GB, 4GB] ---> 219,000
Xiaomi Redmi 8A [32GB, 2GB] ---> 159,000
Xiaomi Redmi 6 [32GB, 3GB] ---> 149,000
Xiaomi Redmi 6 [64GB, 4GB] ---> 199,000
Xiaomi Redmi 6A [32GB, 2GB] ---> 159,000
Xiaomi Redmi 6A [16GB, 2GB] ---> 129,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro [64GB (Up to 256GB), 6GB] ---> 339,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro [128GB (Up to 256GB), 6GB] ---> 369,000
Xiaomi Redmi Note 8 [64GB (Up to 256GB), 4GB] ---> 269,000
Xiaomi Redmi Note 8 [32GB (Up to 256GB), 3GB] ---> 239,000
Xiaomi Redmi Note 8 [128GB (Up to 256GB), 4GB] ---> 289,000
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Xiaomi *CN* Price List
Xiaomi MI9 (8/256GB) Blue/Violet - 545,000
Xiaomi CC9Pro Prem(8/256GB)Blk/White/Green - 626,000
Xiaomi CC9Pro (8/128GB) White/Grey/Green - 564,000
Xiaomi K30 (8/256GB) Blue/Violet/Red - 419,000
Xiaomi K30 (8/128GB) Blue/Violet/Red - 389,000
Xiaomi K30 (6/128GB) Blue/Violet/Red - 368,000
Xiaomi K20 Pro (8/256GB) Black - 499,000 (Not Premium)
Xiaomi MI CC9 (6/128GB) Blue/Grey - 305,000
Xiaomi Mi CC9e (6/128GB) Blue/White/Grey - 237,000
Xiaomi MI MAX 3 (6/128GB) Blue/Black/Gold - 265,000
Xiaomi MI MAX 3 (4/64GB) Black/Gold - 217,000
Xiaomi MI PAD 4 Plus (4/64GB) 4G Gold - 369,000
Xiaomi MI PAD 4 (4/64GB) 4G Gold/Black - 283,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (8/256GB) All Color - 353,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (8/128GB) All Color - 315,000
Xiaomi RedmiNote 8Pro (6/128GB) All Color - 294,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/128GB) All Color - 249,000
Xiaomi RedmiNote 8 (6/64GB) All Color - 229,000
Xiaomi RedmiNote 7Pro (6/128GB) Blue - 235,000
Xiaomi Redmi 8 (4/64GB) Back/Green/Gray - 164,000
Xiaomi Redmi 8 (3/32GB) Blue/Black/Green - 152,000
Xiaomi Redmi 8A (4/64GB) Black/Blu/Orange - 149,000
Xiaomi Redmi 8A (3/32GB) Black/Blu/Orange - 137,000
Xiaomi Official Warranty Sets (JWK Co.,Ltd)
Xiaomi MiNote10 (6/128GB) - 749,000
Xiaomi MI9T Pro (6/64GB) Black - 619,000
Xiaomi MI9T (6/128GB) Blue - 529,000
Xiaomi MI9T (6/64GB) Black/Blue - 489,000
Xiaomi MI 9Lite (6/128GB) Blue/Grey - 449,000
Xiaomi MI 9Lite (6/64GB) Grey - 419,000
Xiaomi MI8 (6/64GB) Blue - 599,000 (150,000 CashBack)
Xiaomi PocoPhone F1 (6/128GB) - 479,000
Xiaomi PocoPhone F1 (6/64GB) - 449,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/128GB) White - 369,000
Xiaomi Redmi Note 8 Pro (6/64GB) Grey - 339,000
Xiaomi Redmi Note 8 (4/128GB) Black/Blue - 289,000
Xiaomi Redmi Note 8 (4/64GB) Blk/Blu/White - 269,000
Xiaomi Redmi Note 8 (3/32GB) Black/Blue - 239,000
Xiaomi Redmi 8 (4/64GB) Black/Red - 219,000
Xiaomi Redmi 8 (3/32GB) Blue/Black - 199,000
Xiaomi Redmi 8A (2/32GB) Black - 159,000
Xiaomi Redmi Note 7 (4/128GB) Black - 339,000
Xiaomi Redmi Note 7 (3/32GB) Blue - 269,000
Xiaomi MI A3 (4/128GB) Blue/Grey/White - 365,000
Xiaomi MI A3 (4/64GB) Blue/Grey/White - 325,000
 
♦Huawei
1. Unique Mobile (3.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 30 Pro [256GB (Up to 256GB), 8GB] - 1,499,000
Huawei Mate 20 Pro [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 1,499,000
Huawei P30 Pro [256GB (Up to 256GB), 8GB] - 1,499,000
Huawei P30 [128GB (Up to 512GB), 8GB] - 999,000
Huawei Nova 4 [128GB (Up to 512GB), 8GB] - 859,000
Huawei Nova 5T [128GB (Up to 512GB), 8GB] - 559,000
Huawei P30 Lite [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 399,000
Huawei Y9s [128GB (Up to 256GB), 6GB] - 369,000
‬Huawei Y Max [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 319,000
Huawei Y9 Prime (2019) [128GB (Up to 256GB), 4GB] - 299,000
Huawei Y9 (2019) [64GB (Up to 256GB), 4GB] - 269,000
Huawei Y7 Pro (2019) [64GB, 3GB] - 199,000
Huawei Y7 Pro (2019) [32GB, 3GB] - 199,000
Huawei Y6 Pro (2019) [32GB (Up to 128GB), 3GB] - 159,000
Huawei Y5(2019) [32GB (Up to 128GB), 2GB] - 139,000
Huawei Y5 Lite [16GB (Up to 128GB), 1GB] - 109,000
Honor 8X [128GB (Up to 256 GB), 6GB] - 379,000
Honor 8X [128GB (Up to 256 GB), 4GB] - 339,000
Honor 20 Lite [128GB (Up to 256 GB), 4GB] - 319,000
Honor 8C [64GB, 4GB] - 259,000
Honor 8C [32GB, 4GB] - 239,000
Honor 8A [64GB, 3GB] - 209,000
Honor 8A [32GB, 3GB] - 189,000
Honor 8S [32GB, 2GB] - 149,000
Honor 7S [16GB, 2GB] - 129,000
 
2. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Huawei Mate 30 Pro - 1,499,000 (Gift-WatchGT2)
Huawei Mate 30 Pro - 1,299,000 (without Gift)
Huawei Nova 5T - 559,000
Huawei Y9s - 369,000
Huawei P30 Lite - 359,000 (Clearance Sale)
Huawei Y Max - 319,000
Huawei Y9 Prime (2019) - 299,000
Huawei Y7 Pro (3/64GB) - 199,000
Huawei Y7 Pro (3/32GB) - 179,000
Huawei Y6 Pro (2019) - 159,000
Huawei Y6 Prime (2018) - 149,000
Huawei Y5 (2019) - 139,000
Huawei Y5 Lite (2018) - 109,000
Huawei MediaPad M5 Lite Grey - 339,000
Huawei T5 10” - 299,000
Huawei T3 10 (9.6”) - 259,000
Huawei T3 8” - 205,500
Huawei T3 7” (1/8) - 139,000
Honor 9X (6/128GB) - 339,900
Honor 8X (6/128GB) - 329,000
Honor 8X (4/128GB) - 289,000
Honor 20 Lite (4/128GB) - 319,000 (20,000 C.B)
Honor 9 Lite (4/64GB) - 299,000
Honor 9 Lite (3/32GB) - 220,000
Honor 8C (4/64GB) - 259,000 (20K CashBack)
Honor 8C (4/32GB) - 239,000 (20K CashBack)
Honor 7C (4/64GB) - 249,000
Honor 7C (4/32GB) - 219,000
Honor 8A (3/64GB) - 209,000 (10K CashBack)
Honor 8A (3/32GB) - 189,000 (10K CashBack)
Honor 7A (3/32GB) - 197,000
Honor 8S (2/32GB) - 149,000
Honor 7S (2/16GB) - 129,000
Honor Band 5 - 38,900
Honor Band 5 Sport - 23,900
 
♦ NOKIA
1. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Nokia 3.2 - 219,000 (New Model**)
Nokia 2.2 - 149,000
Nokia 2.1 - 129,000
Nokia 3310 (3G) keypad - 75,000
Nokia 106 keypad - 30,000
Nokia 105 (2019) keypad - 29,000
 
♦ Realme
1. Win Mobile (6.1.2020) ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
Realme XT (8/128GB) - 459,900 (New***)
Realme 5 Pro (8/128GB) - 399,900
Realme 5 Pro (4/128GB) - 339,900
Realme 5S (4/128GB) - 299,900 (New***)
Realme 5 (4/128GB) - 279,900
Realme 5 (3/64GB) - 249,900
Realme 5 (3/32GB) - 219,900
Realme 2 Pro (8/128GB) - 299,000
Realme U1 (3/32GB) - 255,000 (20,000 CashBack)
Realme C2 (3/32GB) - 179,000
Realme C2 (2/32GB) - 149,900
Realme Buds Wireless Earphone - 40,000
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)