တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Wikipedia ကုိ ပိတ္ပင္

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ Wikipedia ကုိ ပိတ္ပင္ google.com
Wikimedia Foundation က ၿပီးခဲ့တဲ့ဧၿပီလတည္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ Wikipedia ကုိ မည္သည့္ဘာသာစကားႏွင့္မွ်
သံုးလုိ႔မရေအာင္ ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
 
Internet Censorship သုေသသနမ်ားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ သံုးလို႔မရေတာ့တဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားစာရင္းထဲမွာ Wikipedia လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။
 
တ႐ုတ္အစိုးရဟာ အေစာပုိင္းတုန္းက Wikipedia ရဲ႕ တ႐ုတ္ဘာသာဗားရွင္းကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ပိတ္ပင္မႈကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
 
Wikipedia က တ႐ုတ္အစိုးရဘက္က ၎တုိ႔ကုိ တစံုတရာသတိေပးေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆိုထားပါတယ္။
 
တကယ္ေတာ့ Wikipedia ကုိပိတ္ပင္ထားတဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တူရကီႏုိင္ငံမွာ 2017 ခုႏွစ္ကတည္းက ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံမွာလည္း ယခုႏွစ္မွ စတင္ပိတ္ပင္လာပါတယ္။
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)