ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြတိုးလာတဲ့ Google Maps

ပိုမိုအဆင့္ျမင့္လာျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြတိုးလာတဲ့ Google Maps google.com
Google က သူ႔ရဲ႕ Maps မွာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို သတိေပးႏိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္ပါလာတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
SOS Alerts လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္ရင္ သတိေပးႏုိင္သလို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ သတင္းမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ျပသေပးပါတယ္။
 
အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားနဲ႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးမွာပါ။ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္း၊ ငလ်င္နဲ႔ ေရႀကီးျခင္းမ်ားလို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္တိုင္း မတိုက္ခင္ ရက္ပိုင္းအလိုမွာလည္း ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ပါတယ္။ မုန္တိုင္းက်ေရာက္မယ့္ ေဒသမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ျပသေပးပါတယ္။
 
ငလ်င္လႈပ္မယ့္ တည္ေနရာမ်ား၊ ျပင္းအားမ်ားကိုလည္း ျပသေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေရႀကီးႏုိင္မယ့္ တည္ေနရာမ်ားကိုလည္း အသိေပးႏုိင္ေပမယ့္ လက္ရွိမွာ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အိႏၵိယမွာသာ အသံုးျပဳႏုိင္ပါေသးတယ္။ Google Maps မွာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဒီေႏြရာသီမွာ တိုးခ်ဲ႕ထည့္သြင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
 
သဘာ၀ေဘး က်ေရာက္မယ့္ ေဒသမ်ားမွ လူမ်ားအား Notification မ်ားနဲ႔ သတိေပးႏုိင္ျခင္းနဲ႔ ေဘးကင္းတဲ့ ေနရာကို သြားႏုိင္မယ့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးျခင္းမ်ားကို ေနာက္ပုိင္းမွာ ထည့္သြင္းေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Google Maps မွာ ကားေမာင္းတဲ့ အျမန္ႏႈန္းကို ျပသေပးတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္း ပါလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
Digital Times
Read times
Rate this item
(1 Vote)