ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းကုိ ျပသမယ့္ AR ျမႇား ပါဝင္လာတဲ့ Google Maps

ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းကုိ ျပသမယ့္ AR ျမႇား ပါဝင္လာတဲ့ Google Maps google.com
Google Maps မွာ ပါ၀င္လာမယ့္ စနစ္သစ္တစ္ခုက အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အလြန္အသံုးတည့္တဲ့ စနစ္သစ္တစ္ခု ျဖစ္လာပါမယ္။
Google Maps မွာ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ကင္မရာမွတစ္ဆင့္ ျပင္ပကမာၻမွာ ကုိယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ ျမႇားျဖင့္ ျပသေပးမယ့္စနစ္ ပါ၀င္လာပါမယ္။
 
ယင္းစနစ္ကုိ Live View လို႔ ေခၚေ၀ၚလာမွာျဖစ္ၿပီး Google Street View မွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ GPS Location Tracking တို႔ကုိေပါင္းစပ္ကာ သင္ေရာက္လုိတဲ့ေနရာကို ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းအား ျမႇားျဖင့္ ျပသေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဒီစနစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေနထုိင္တဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမေအာက္ဘူတာသုိ႔ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္သြားရမယ့္လမ္းေၾကာင္း မသိဘူးဆိုရင္ ဖုန္းကင္မရာမွတစ္ဆင့္ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္အေဆာက္အဦကုိ ႐ုိက္ကူးရပါမယ္။ ကုိယ္႐ုိက္ကူးလုိက္တဲ့ ဓာတ္ပံုကုိ Google Street View ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တကယ့္အျပင္မွာ လမ္းညႊန္တစ္ေယာက္လို လမ္းျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Google Maps ဟာ အျပာေရာင္ျမႇားျဖင့္ ျပင္ပကမာၻမွာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပသေပးပါမယ္။
 
ယင္းစနစ္ကုိ အေစာပုိင္းတုန္းက Google Pixel အသံုးျပဳသူမ်ားသာ အသံုးျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခါ Android ႏွင့္ iPhone အသံုးျပဳသူမ်ားလည္း သံုးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းဗားရွင္းကုိ Android 7.0 ႏွင့္အထက္ ဗားရွင္းမ်ား၊ iOS 11 ႏွင့္အထက္ iPhone မ်ားမွာ သံုးႏုိင္ပါမယ္။
 
ယင္းစနစ္ကုိ အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ Google Maps ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ ကိုယ္သြားမယ့္ေနရာကို ထည့္လုိက္ပါ။ ၿပီးရင္ လမ္းေလွ်ာက္ဖုိ႔ျပတဲ့ Icon ကုိ ေထာက္ပါ။ Start AR ကို ေထာက္ပါ။ ၿပီးရင္ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ျပသလာတဲ့အတုိင္း လုပ္ရပါမယ္။
 
သင့္တည္ေနရာကို အတည္ျပဳၿပီး Google ဟာ သင္ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပသေပးပါလိမ့္မယ္။
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)