ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IT နယ္ပယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IT နယ္ပယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း google.com
ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုဟာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Qatar IT Conference and Exhibition (QITCOM 2019)
 
အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ IT နယ္ပယ္ စြန္႕ဦးတီထြင္ ပညာရွင္ (၅၀) ဦးအား ေရြးခ်ယ္၍ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ ပါရွိပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IT နယ္ပယ္ စြန႔္ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားသည္  https://qitcom.qa/entrepreneurship-zone/startup-hub တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
Embassy_of_the_Republic_of_the_Union_of_Myanmar_Riyadh.jpg
 
(Unicode)
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IT နယ္ပယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ထိုးေဖာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း
 
ကာတာႏိုင္ငံ၊ ဒိုဟာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Qatar IT Conference and Exhibition (QITCOM 2019) အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ IT နယ္ပယ္ စြန္႕ဦးတီထြင္ ပညာရွင္ (၅၀) ဦးအား ေရြးခ်ယ္၍ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ျပသႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ ပါရွိပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွ IT နယ္ပယ္ စြန႔္ဦးတီထြင္ ပညာရွင္မ်ားသည္  https://qitcom.qa/entrepreneurship-zone/startup-hub တြင္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
 
Embassy_of_the_Republic_of_the_Union_of_Myanmar_Riyadh.jpg
 
Source; Embassy of the Republic of the Union of Myanmar, Riyadh
 
Read times
Rate this item
(1 Vote)