နံပါတ္မဲ့ေငြေပးေခ်ေရးကတ္ကို အာရွမွာျဖန္႕ခ်ိလိုက္တဲ့ Grab

နံပါတ္မဲ့ေငြေပးေခ်ေရးကတ္ကို အာရွမွာျဖန္႕ခ်ိလိုက္တဲ့ Grab google.com
အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အငွားယာဥ္ေဝမွ်စီးနင္းမႈ platform ကိုဦးေဆာင္ထားတဲ့ Grab ဟာ ဒီဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ ေလာကထဲ ဝင္ေရာက္လာပါၿပီ။
 
ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္မွာ Grab က Mastercard နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အာရွရဲ႕ ပထမဆုံးနံပါတ္မဲ့ ေငြေပးေခ်ေရးကတ္ကို ျဖန႔္ခ်ိလိုက္ပါတယ္။ အခုကတ္ကို Mastercard ရဲ႕ကမာၻတစ္ဝန္း ကြန္ရက္အတြင္းက လက္ကားစီးပြားေရးသမား ၅၃ သန္းေက်ာ္ လက္ခံသုံးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ ကတ္ရဲ႕ ဒီဂ်စ္တယ္ အခ်က္အလက္ေတြက ကတ္ထဲက ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူရဲ႕ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြအားလုံးကို GrabPay feature လိုမ်ိဳးနဲ႔ ေျခရာခံသြားပါမယ္။
 
ကတ္ရဲ႕ ေရွ႕နဲ႔ေနာက္မွာ နံပါတ္မပါဝင္တဲ့အတြက္ တစ္ကိုယ္ေရ အခ်က္အလက္နဲ႔ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္ ခိုးယူမႈကို တားဆီးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 
 grabpay card
 
GrabPay ကတ္ကို အစုလိုက္ထုတ္လုပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ စင္ကာပူကေန ဖိလစ္ပိုင္အထိ ျဖန႔္ခ်ိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူက သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ ဒီဂ်စ္တယ္မွာ ေငြေၾကးအလုံအေလာက္ လက္ခံရရွိတဲ့အခါ ကတ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
 
“MasterCard ကေထာက္ပံ့ထားတဲ့ GrabPay Card ဟာ GrabPay ကို ဆက္လက္တိုးတက္ေစပါတယ္။ Mastercard နဲ႔ပူးေပါင္းမႈက ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္ၿပီး လက္ကားကုန္သည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာဆီ reward point ေတြရရွိ၊ သုံးစြဲႏိုင္ကာ အာဆီယံရဲ႕စစ္မွန္တဲ့ wallet ျဖစ္တဲ့ GrabPay အတြက္ အေရးပါတဲ့ေျခလွမ္းလည္းျဖစ္တယ္” လို႔ GrabPay စီမံခန႔္ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာ Huey Tyng Ooi က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
Internet Journal
Read times
Rate this item
(3 votes)