ဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုကို အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဂိမ္းလႊင့္တင္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြအျပင္းအထန္ခ်မွတ္

ဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုကို အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ဂိမ္းလႊင့္တင္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြအျပင္းအထန္ခ်မွတ္ google.com
အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာရယူျခင္းမရွိဘဲ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဂိမ္းကို ထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ ဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ဒဏ္ေငြ အျပင္းအထန္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါတယ္။
တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက ဂိမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စည္းမ်ဥ္းတင္းၾကပ္ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂိမ္းကုမၸဏီတစ္ခုကို အေရးယူလာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
အမည္မသိ ဂိမ္းကုမၸဏီဟာ ဂိမ္းမွ ဝင္ေငြရဲ႕ 7 ဆ (သို႔မဟုတ္) ဝမ္ 700000 (ေဒၚလာ 99427) ဒဏ္႐ိုက္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Developers မ်ားဟာ ဂိမ္းကို မထုတ္လႊင့္ခင္မွာ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါတယ္။
 
အစိုးရက အမည္ေၾကညာျခင္းမရွိတဲ့ ကုမၸဏီက ေဘဂ်င္းအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ ထုတ္လႊင့္ခဲ့တဲ့ ဂိမ္းက မိုဘိုင္းဂိမ္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။
 
တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းက အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို 22:00 မွ 08:00 အၾကား ဂိမ္းကစားခြင့္ပိတ္ပင္တဲ့ အြန္လိုင္းဂိမ္းဥပေဒကို ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ စေန/တနဂၤေႏြေန႔မ်ားမွာ ၃ နာရီစီႏွင့္ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔မ်ားမွာ သုံးနာရီအထိသာ ဂိမ္းကစားခြင့္ေပးတဲ့ စည္းမ်ဥ္းခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဂိမ္းကစားျခင္းက လူငယ္မ်ားအၾကားမွာ ေရပန္းစားၿပီး အစိုးရက ဂိမ္းေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ပညာေရးပိုင္း အားနည္းလာမွာ စိုးရိမ္လို႔ အထက္ပါအတိုင္း စည္းမ်ဥ္း တင္းၾကပ္ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
 
လာမယ့္ 2023 ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္းမွာ တ႐ုတ္မွာ ဂိမ္းကစားသူ 598 သန္းမွ 728 သန္းသို႔အထိ ျမင့္တက္လာမယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္ထားၾကပါတယ္။
 
NetGuide Journal
Read times
Rate this item
(1 Vote)