လူသိပ္မသိေသးတဲ့ Google Translate ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

လူသိပ္မသိေသးတဲ့ Google Translate ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား facebook.com
Google translate မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သိၿပီးသားတဲ့သူလည္းရွိသလို မသိေသးတဲ့သူလည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။
 
အခုတင္ထားတဲ့ post မွာ Google translate ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းထဲမွာ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Google translate ကို ျပန္ဖြင့္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။
 
ဥပမာအေနျဖင့္ facebook ကို နမူနာျပထားေပးပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ ပုံနဲ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္ဗ်။ ေစတနာျဖင့္ တင္ျပေပးပါသည္။
 
(Unicode)
 
လူသိပ္မသိေသးတဲ့ Google Translate ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
 
Google translate မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သိၿပီးသားတဲ့သူလည္းရွိသလို မသိေသးတဲ့သူလည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။
 
အခုတင္ထားတဲ့ post မွာ Google translate ကိုအသုံးျပဳၿပီး ဖုန္းထဲမွာ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို စာသားမ်ားကို ဘာသာျပန္ဆိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ Google translate ကို ျပန္ဖြင့္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။
 
ဥပမာအေနျဖင့္ facebook ကို နမူနာျပထားေပးပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ ပုံနဲ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္ဗ်။ ေစတနာျဖင့္ တင္ျပေပးပါသည္။
 
B.jpg
 
 
C.jpg
 
 
D.jpg
 
 
E.jpg
 
 
F.jpg
G.jpg
 
 
H.jpg
 
 
Credit; Orginal Uploader
Read times
Rate this item
(5 votes)