အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ IMEI ေပ်ာက္သြားရင္

Published in How To
Friday, 15 March 2019 11:49

Bluetooth 5 နည္းပညာ

Bluetooth ဆိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ လူတုိင္းအကၽြမ္းဝင္ၾကတဲ့ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

Memory card & Sd card တို႕တြင္ memory IC တစ္လံုးသာပါ၀င္ပါတယ္။အဲဒီ IC ဟာ PCB ေပၚမွာ ပံုႏွိပ္ထားတဲ့ Press IC ေတြျဖစ္ပါတယ္။

Published in Tips

LCD (သို႕) မွန္ျပားမ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာေမာ္နီတာမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကြန္ျပဴတာေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။

Published in How To

browser မွာလား။ Desktop မွာလား၊ Microsoft app မွာလား။ ကြန္ပ်ဴတာ system မွာလား။

Published in How To

သင့္ကြန္ျပဴတာ ေလးလံလာလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ Virus ကူးစက္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေျဖရွင္းမရတဲ့ Error ျဖစ္လို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မူလအေျခအေန ကို

Published in How To

ကြန္ပ်ဴတာထဲကိုဝင္ေရာက္အသုံးျပဳဖို ့ရန္အတြက္ User Account တစ္ခုရွိရပါမယ္။

Published in How To

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အသံုးျပဳေနတဲ့ ပံုမွန္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးမွာ System unit Keyboard Mouse Monitor တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

Published in How To
Monday, 04 February 2019 16:49

Linux ဆိုတာ ဘာလဲ??

Linux ဆိုတာ ဘာလဲ လို႕ ေမးလာရင္ Linux ဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုးကို အခမဲ့ေပးသံုးတဲ Open Source OS တစ္ခုလို႕ပဲ ေျဖျဖစ္ပါလိမ့္မယ္

Published in How To
Page 5 of 10

Search Articles