ကြန္ျပဴတာကို အသံုးျပဳေနရတဲ့သူတိုင္း ေန႕စဥ္ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုက စက္ဟန္းတာပါ။ Temp files, Old files ေတြ ကိုရွင္းလင္းေပးေနသည့္တုိင္ေအာင္စက္က ဟန္းေနေသးရင္ေတာ့ တခုခုလုပ္ေပးသင့္ေနပါၿပီ၊

Published in How To

စမတ္ဖုန္း အသစ္ေပၚလာတိုင္း ဖုန္း အသစ္လဲလွယ္ခ်င္ၾကမွာပါပဲ။

Published in How To

ဘက္ထရီကို အၿမဲတမ္း ၅၀% မွ ၈၀% ထား ပုံမွန္အားသြင္းတာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

ယခုအခါ android ဖုန္းမ်ားတြင္အသုံးျပဳလုိ႕ရေနၿပီျဖစ္ေသာ Gboard ကီးဘုတ္၏ အသုံး၀င္ feature မ်ားျဖစ္ပါသည္။

Published in How To
Friday, 06 January 2017 14:01

Color Spectrum Sensor

Color Spectrum Sensor ဆုိသည္မွာ စမတ္ဖုန္းမ်ား၏ ဓာတ္ပုံစနစ္တစ္ခုဟူ၍ လည္းေခၚႏုိင္ပါသည္။

Published in How To
Page 10 of 10

Search Articles