ပညာေရး အက္ပ္ျဖင့္ ဘီလ်ံနာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း

ပညာေရး အက္ပ္ျဖင့္ ဘီလ်ံနာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း google.com
အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတစ္ဦးသည္ ပညာေရးအက္ပ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎အက္ပ္တန္ဖုိးသည္ ၇ ႏွစ္တာအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံနီးပါးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
 
ေက်ာင္းဆရာအမည္မွာ ဘုိင္ဂ်ဴ (Byju Raveendran) ျဖစ္ၿပီး သူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ Think & Learn Pvt ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ အစုရွယ္ယာေ၀စု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ၌ ပညာေရးအက္ပ္၏ တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထူေထာင္သူ ဘုိင္ဂ်ဴက အစုရွယ္ယာ ေ၀စု ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ဆက္လက္ပုိင္ဆုိင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အဆုိပါ ပညာေရးအက္ပ္ကုိ သူ႔အမည္ကုိ အစြဲျပဳၿပီး Byju’s app ဟု အမည္တြင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကာတြန္းရုပ္ရွင္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ Walt Disney Co က ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္အေပၚ စိတ္၀င္စားသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ လက္တြဲလုိက္သည္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ 
 
အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိခင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလုိၿပီး ဒစၥေန၏ နာမည္ေက်ာ္ ၾကြက္ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ဒစၥေနက The Lion King မွ ဇာတ္ရုပ္ျဖစ္ေသာ Simba ႏွင့္တကြ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္ရုပ္မ်ားျဖင့္ သခၤ်ာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔အား သင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိသည္။ ပထမတန္းမွာ တတိယတန္းအထိ ပညာေရးကုိ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ အက္ပ္ႏွင့္အတူ ရုပ္ျပဗီဒီယုိမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ၾကြယ္၀မႈ အႀကီးအက်ယ္ ဖန္တီးသည့္ ကာလကုိ ျဖတ္သန္းေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မ်ဳိးဆက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေနၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ဘုိင္ဂ်ဴသည္လည္း ထုိအထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ပညာေရးကုိ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 
 
စမတ္ဖုန္းမ်ား ေဈးသက္သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္အတူ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ ရုတ္ခ်ည္း တုိးမ်ားေနၿပီး အင္တာနက္ဖုိးကုိ အထူးေလွ်ာ့ေဈးမ်ားျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္ ပညာေရးက႑သည္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အြန္လုိင္း ပညာေရး ေဈးကြက္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီၤလ်ံ၀န္းက်င္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
 
မူလတန္းမွာ ၁၂ တန္းအထိ ပညာေရးကုိ နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ အြန္လုိင္း ပညာေရးေဈးကြက္တြင္ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆုံး အပုိင္းအကန္႔ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ရုံးသုံးဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စာ ျဖစ္ေနသည့္ အားသာခ်က္က ပညာေရးအက္ပ္ လုပ္ကုိင္သည့္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ရန္ လြယ္ကူေနေစသည္။ 
 
အြန္လုိင္း ပညာေရးေဈးကြက္ ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ဘိုင္ဂ်ဴ၏ ၾကြယ္၀မႈသည္လည္း ဒီေရအလား တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္တာ ၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၂၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။  ဤသုိ႔ ႀကီးထြားႏႈန္း ျမန္ဆန္သျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္လုိသူ အႀကီးစားမ်ားက ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္တြင္ ေငြထည့္၀င္ရန္ မ်က္စိက်ၾကသည္။ Naspers Ventures ,Tencent Holdings , Sequoia Capital အစရွိသည္တုိ႔ အျပင္ Facebook ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ Priscilla Chan တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 
 
ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္ကုိ ထူေထာင္သူ ဘုိင္ဂ်ဴသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းကမ္းေျခအနီးရွိ ေက်းေတာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသည္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူက စာသင္ဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟာကီ ကစားရန္ အားသန္သည္။ ေဘာလုံးပြဲမ်ားလည္း ၾကည့္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမတက္လုိသျဖင့္ အိမ္မွာ စာသင္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေက်ာင္းမ်ား ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ကူညီေပးသည့္အေနျဖင့္ စာသင္ေပးခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွာ သူ စာသင္ေပးသည့္ဆီသုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူ မ်ားျပားလာခဲ့ရာ သာမန္ စာသင္ခန္းျဖင့္ မဆန္႔ေတာ့သျဖင့္ လူေထာင္ခ်ီဆန္႔ေသာ အားကစားရုံမ်ားတြင္ သင္ျပေပးခဲ့ရသည္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕တြင္သာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ပါ သြားေရာက္သင္ျပေပးခဲ့ရသည္။ 
 
Think & Learn Pvt ကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သူ စတင္ထူေထာင္သည္။ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကအက္ပ္ကုိ စတင္ခဲ့သည္။ signed up လုပ္သူ ၃၅ သန္းေက်ာ္ ရွိ္လာခဲ့ၿပီး ႐ူပီ တစ္ေသာင္းမွ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္အထိ ရွိေသာ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီး သုံးစြဲသူ ဦးေရ ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ မတ္လကုန္၌ သူ႔လုပ္ငန္းသည္ အျမတ္ရသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ၾကျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ 
 
လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဘုိင္ဂ်ဴ၊ ၎၏ ဇနီးႏွင့္ ညီတုိ႔က ကုမၸဏီရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ 
 
Disney က Byju’s ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကုိင္မည့္ အစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔မွ သင္ရုိးကုိ အေျချပဳထားသည္။ ဇာတ္လမ္းခင္းၿပီး ေျပာျပေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ သင္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုံသဏၭာန္မ်ားကုိ သင္ျပသည့္အခါ ဒစၥေန၏ Cars ရုပ္ရွင္ကားမွ ဇာတ္ရုပ္ျဖစ္သည့္ ကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဇာတ္လမ္းခင္းကာ သင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ တာယာ၊ ေဘဘုတ္၊ လမ္းေပၚခ်ထားသည့္ သတိေပး ကေတာ့ခၽြန္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ကားမ်ားက သက္၀င္လႈပ္ရွားၿပီး ေျပာျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ ပညာေရးအက္ပ္ကုိ Disney Byju’s  app ဟု အမည္ေပးထားသည္။
 
Unicode Version
 

အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ကျောင်းဆရာဟောင်းတစ်ဦးသည် ပညာရေးအက်ပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအက်ပ်တန်ဖိုးသည် ၇ နှစ်တာအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလျံနီးပါးသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။

ကျောင်းဆရာအမည်မှာ ဘိုင်ဂျူ (Byju Raveendran) ဖြစ်ပြီး သူလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် Think & Learn Pvt ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့အတွက် အစုရှယ်ယာဝေစု သတ်မှတ်ခဲ့ရာ၌ ပညာရေးအက်ပ်၏ တန်ဖိုးသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလျံဟု သတ်မှတ်ခံရသည်။ ထူထောင်သူ ဘိုင်ဂျူက အစုရှယ်ယာ ဝေစု ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင် ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားမည် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပညာရေးအက်ပ်ကို သူ့အမည်ကို အစွဲပြုပြီး Byju’s app ဟု အမည်တွင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ကာတွန်းရုပ်ရှင်များ အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လုပ်သည့် Walt Disney Co က ဘိုင်ဂျူအက်ပ်အပေါ် စိတ်ဝင်စားသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ကိုင်ရန် လက်တွဲလိုက်သည်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။

အသက် ၃၇ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သော ကျောင်းဆရာဟောင်း လုပ်ငန်းရှင်သည် မိခင်နိုင်ငံဖြစ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပညာရေးအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးလိုပြီး ဒစ္စနေ၏ နာမည်ကျော် ကြွက်ဇာတ်ကောင်များဖြင့် လုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ဒစ္စနေက The Lion King မှ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်သော Simba နှင့်တကွ အခြားနာမည်ကျော် ဇာတ်ရုပ်များဖြင့် သင်္ချာနှင့် အင်္ဂလိပ်စာတို့ကို ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အား သင်ပြပေးရန် ရည်ရွယ်ချက် ထားရှိသည်။ ပထမတန်းမှာ တတိယတန်းအထိ ပညာရေးကို အဓိကအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။ အက်ပ်နှင့်အတူ ရုပ်ပြဗီဒီယိုများ၊ ဂိမ်းများ၊ ပဟေဠိများ၊ ပုံပြင်များကိုလည်း ဖန်တီးသွားမည် ဖြစ်သည်။

အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကြွယ်ဝမှု အကြီးအကျယ် ဖန်တီးသည့် ကာလကို ဖြတ်သန်းနေသည်။ အခြားတစ်ဖက်၌ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများလည်း ရှိနေပြန်သည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန် လုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများ မျိုးဆက်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်နေပြီး အောင်မြင်သူများသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး ချမ်းသာသည့် အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။ ဘိုင်ဂျူသည်လည်း ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အင်တာနက် ပညာရေးကို စွန့်စားလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

စမတ်ဖုန်းများ ဈေးသက်သက်သာသာဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်အတူ အင်တာနက် သုံးစွဲမှု ရုတ်ချည်း တိုးများနေပြီး အင်တာနက်ဖိုးကို အထူးလျှော့ဈေးများဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် ရောင်းချနေကြခြင်းကြောင့် အင်တာနက် ပညာရေးကဏ္ဍသည် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အွန်လိုင်း ပညာရေး ဈေးကွက်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီၤလျံဝန်းကျင် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။

မူလတန်းမှာ ၁၂ တန်းအထိ ပညာရေးကို နည်းပညာမှတစ်ဆင့် လေ့လာသင်ယူခြင်းသည် အွန်လိုင်း ပညာရေးဈေးကွက်တွင် ကြီးထွားနှုန်း အမြန်ဆုံး အပိုင်းအကန့် ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်နေသည့် အားသာချက်က ပညာရေးအက်ပ် လုပ်ကိုင်သည့် ပွင့်သစ်စလုပ်ငန်းသစ်များအတွက် လုပ်ကိုင်ရန် လွယ်ကူနေစေသည်။

အွန်လိုင်း ပညာရေးဈေးကွက် ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အတူ ဘိုင်ဂျူ၏ ကြွယ်ဝမှုသည်လည်း ဒီရေအလား တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လကုန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးချိန်တွင် တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၂၀ ကျော် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ဤသို့ ကြီးထွားနှုန်း မြန်ဆန်သဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထည့်ဝင်လိုသူ အကြီးစားများက ဘိုင်ဂျူအက်ပ်တွင် ငွေထည့်ဝင်ရန် မျက်စိကျကြသည်။ Naspers Ventures ,Tencent Holdings , Sequoia Capital အစရှိသည်တို့ အပြင် Facebook ထူထောင်သူ Mark Zuckerberg နှင့် ၎င်း၏ ဇနီးဖြစ်သူ Priscilla Chan တို့လည်း ပါဝင်သည်။

ဘိုင်ဂျူအက်ပ်ကို ထူထောင်သူ ဘိုင်ဂျူသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအနီးရှိ ကျေးတောရွာ၌ မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်သည်။ မိဘနှစ်ပါးစလုံးသည် ကျောင်းဆရာဆရာမများ ဖြစ်ကြသည်။ သူက စာသင်ဖို့ တွန့်ဆုတ်သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟောကီ ကစားရန် အားသန်သည်။ ဘောလုံးပွဲများလည်း ကြည့်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းမတက်လိုသဖြင့် အိမ်မှာ စာသင်သည်။ အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထိပ်တန်း အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းများ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုသူများကို ကူညီပေးသည့်အနေဖြင့် စာသင်ပေးခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းများကို သင်ကြားပေးခဲ့ရာမှာ သူ စာသင်ပေးသည့်ဆီသို့ တက်ရောက်လိုသူ များပြားလာခဲ့ရာ သာမန် စာသင်ခန်းဖြင့် မဆန့်တော့သဖြင့် လူထောင်ချီဆန့်သော အားကစားရုံများတွင် သင်ပြပေးခဲ့ရသည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ကျောင်းဆရာတစ်ဦးအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ နေထိုင်ရာ မြို့တွင်သာမက အခြားမြို့များသို့ပါ သွားရောက်သင်ပြပေးခဲ့ရသည်။

Think & Learn Pvt ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သူ စတင်ထူထောင်သည်။ အွန်လိုင်းမှ သင်ခန်းစာများ ပို့ချပေးသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အဓိကအက်ပ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ signed up လုပ်သူ ၃၅ သန်းကျော် ရှိလာခဲ့ပြီး ရူပီ တစ်သောင်းမှ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်အထိ ရှိသော နှစ်စဉ်ကြေး ပေးသွင်းပြီး သုံးစွဲသူ ဦးရေ ၂ ဒသမ ၄ သန်းခန့် ရှိသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ကုန်ဆုံးချိန် မတ်လကုန်၌ သူ့လုပ်ငန်းသည် အမြတ်ရသည့်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထည့်ဝင်ကြခြင်းများလည်း ရှိလာသည်။

လက်ရှိအနေအထားတွင် ဘိုင်ဂျူ၊ ၎င်း၏ ဇနီးနှင့် ညီတို့က ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။

Disney က Byju’s နှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ကိုင်မည့် အစီအစဉ်သည် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့မှ သင်ရိုးကို အခြေပြုထားသည်။ ဇာတ်လမ်းခင်းပြီး ပြောပြပေးသည့်ပုံစံဖြင့် သင်ပြပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန်များကို သင်ပြသည့်အခါ ဒစ္စနေ၏ Cars ရုပ်ရှင်ကားမှ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်သည့် ကားများကို အသုံးပြုပြီး ဇာတ်လမ်းခင်းကာ သင်ပြမည် ဖြစ်သည်။ တာယာ၊ ဘေဘုတ်၊ လမ်းပေါ်ချထားသည့် သတိပေး ကတော့ချွန် အစရှိသည်တို့ဖြင့် ကားများက သက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီး ပြောပြပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပညာရေးအက်ပ်ကို Disney Byju’s app ဟု အမည်ပေးထားသည်။

 
Source: Bloomberg
 
Read times
Rate this item
(6 votes)