ပညာေရး အက္ပ္ျဖင့္ ဘီလ်ံနာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း

ပညာေရး အက္ပ္ျဖင့္ ဘီလ်ံနာ ျဖစ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း google.com
အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္းတစ္ဦးသည္ ပညာေရးအက္ပ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၎အက္ပ္တန္ဖုိးသည္ ၇ ႏွစ္တာအတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံနီးပါးသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။
 
ေက်ာင္းဆရာအမည္မွာ ဘုိင္ဂ်ဴ (Byju Raveendran) ျဖစ္ၿပီး သူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ Think & Learn Pvt ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ အစုရွယ္ယာေ၀စု သတ္မွတ္ခဲ့ရာ၌ ပညာေရးအက္ပ္၏ တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ ထူေထာင္သူ ဘုိင္ဂ်ဴက အစုရွယ္ယာ ေ၀စု ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ဆက္လက္ပုိင္ဆုိင္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အဆုိပါ ပညာေရးအက္ပ္ကုိ သူ႔အမည္ကုိ အစြဲျပဳၿပီး Byju’s app ဟု အမည္တြင္သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကာတြန္းရုပ္ရွင္မ်ား အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ Walt Disney Co က ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္အေပၚ စိတ္၀င္စားသျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကုိင္ရန္ လက္တြဲလုိက္သည္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။ 
 
အသက္ ၃၇ ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း လုပ္ငန္းရွင္သည္ မိခင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးလုိၿပီး ဒစၥေန၏ နာမည္ေက်ာ္ ၾကြက္ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ ဒစၥေနက The Lion King မွ ဇာတ္ရုပ္ျဖစ္ေသာ Simba ႏွင့္တကြ အျခားနာမည္ေက်ာ္ ဇာတ္ရုပ္မ်ားျဖင့္ သခၤ်ာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာတုိ႔ကုိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတုိ႔အား သင္ျပေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိသည္။ ပထမတန္းမွာ တတိယတန္းအထိ ပညာေရးကုိ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။ အက္ပ္ႏွင့္အတူ ရုပ္ျပဗီဒီယုိမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ား၊ ပေဟဠိမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားကုိလည္း ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
အိႏိၵယႏုိင္ငံသည္ ၾကြယ္၀မႈ အႀကီးအက်ယ္ ဖန္တီးသည့္ ကာလကုိ ျဖတ္သန္းေနသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ လုပ္ကုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မ်ဳိးဆက္တစ္ခု ေပၚေပါက္ေနၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာသည့္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ဘုိင္ဂ်ဴသည္လည္း ထုိအထဲမွ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ ပညာေရးကုိ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 
 
စမတ္ဖုန္းမ်ား ေဈးသက္သက္သာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ျခင္းႏွင့္အတူ အင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ ရုတ္ခ်ည္း တုိးမ်ားေနၿပီး အင္တာနက္ဖုိးကုိ အထူးေလွ်ာ့ေဈးမ်ားျဖင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ အင္တာနက္ ပညာေရးက႑သည္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ အြန္လုိင္း ပညာေရး ေဈးကြက္သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီၤလ်ံ၀န္းက်င္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ 
 
မူလတန္းမွာ ၁၂ တန္းအထိ ပညာေရးကုိ နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းသည္ အြန္လုိင္း ပညာေရးေဈးကြက္တြင္ ႀကီးထြားႏႈန္း အျမန္ဆုံး အပုိင္းအကန္႔ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ရုံးသုံးဘာသာစကားမွာ အဂၤလိပ္စာ ျဖစ္ေနသည့္ အားသာခ်က္က ပညာေရးအက္ပ္ လုပ္ကုိင္သည့္ ပြင့္သစ္စလုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ လုပ္ကုိင္ရန္ လြယ္ကူေနေစသည္။ 
 
အြန္လုိင္း ပညာေရးေဈးကြက္ ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ဘိုင္ဂ်ဴ၏ ၾကြယ္၀မႈသည္လည္း ဒီေရအလား တုိးပြားလာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္တာ ၀င္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၂၀ ေက်ာ္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။  ဤသုိ႔ ႀကီးထြားႏႈန္း ျမန္ဆန္သျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္လုိသူ အႀကီးစားမ်ားက ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္တြင္ ေငြထည့္၀င္ရန္ မ်က္စိက်ၾကသည္။ Naspers Ventures ,Tencent Holdings , Sequoia Capital အစရွိသည္တုိ႔ အျပင္ Facebook ထူေထာင္သူ Mark Zuckerberg ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ Priscilla Chan တုိ႔လည္း ပါ၀င္သည္။ 
 
ဘုိင္ဂ်ဴအက္ပ္ကုိ ထူေထာင္သူ ဘုိင္ဂ်ဴသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေတာင္ပုိင္းကမ္းေျခအနီးရွိ ေက်းေတာရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ မိဘႏွစ္ပါးစလုံးသည္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူက စာသင္ဖုိ႔ တြန္႔ဆုတ္သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဟာကီ ကစားရန္ အားသန္သည္။ ေဘာလုံးပြဲမ်ားလည္း ၾကည့္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမတက္လုိသျဖင့္ အိမ္မွာ စာသင္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေက်ာင္းမ်ား ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိသူမ်ားကုိ ကူညီေပးသည့္အေနျဖင့္ စာသင္ေပးခဲ့သည္။ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာမွာ သူ စာသင္ေပးသည့္ဆီသုိ႔ တက္ေရာက္လုိသူ မ်ားျပားလာခဲ့ရာ သာမန္ စာသင္ခန္းျဖင့္ မဆန္႔ေတာ့သျဖင့္ လူေထာင္ခ်ီဆန္႔ေသာ အားကစားရုံမ်ားတြင္ သင္ျပေပးခဲ့ရသည္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕တြင္သာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားသုိ႔ပါ သြားေရာက္သင္ျပေပးခဲ့ရသည္။ 
 
Think & Learn Pvt ကုမၸဏီကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သူ စတင္ထူေထာင္သည္။ အြန္လုိင္းမွ သင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကအက္ပ္ကုိ စတင္ခဲ့သည္။ signed up လုပ္သူ ၃၅ သန္းေက်ာ္ ရွိ္လာခဲ့ၿပီး ႐ူပီ တစ္ေသာင္းမွ တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္အထိ ရွိေသာ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးသြင္းၿပီး သုံးစြဲသူ ဦးေရ ၂ ဒသမ ၄ သန္းခန္႔ ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္ မတ္လကုန္၌ သူ႔လုပ္ငန္းသည္ အျမတ္ရသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထည့္၀င္ၾကျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာသည္။ 
 
လက္ရွိအေနအထားတြင္ ဘုိင္ဂ်ဴ၊ ၎၏ ဇနီးႏွင့္ ညီတုိ႔က ကုမၸဏီရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည္။ 
 
Disney က Byju’s ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ကုိင္မည့္ အစီအစဥ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔မွ သင္ရုိးကုိ အေျချပဳထားသည္။ ဇာတ္လမ္းခင္းၿပီး ေျပာျပေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ သင္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုံသဏၭာန္မ်ားကုိ သင္ျပသည့္အခါ ဒစၥေန၏ Cars ရုပ္ရွင္ကားမွ ဇာတ္ရုပ္ျဖစ္သည့္ ကားမ်ားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဇာတ္လမ္းခင္းကာ သင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ တာယာ၊ ေဘဘုတ္၊ လမ္းေပၚခ်ထားသည့္ သတိေပး ကေတာ့ခၽြန္ အစရွိသည္တုိ႔ျဖင့္ ကားမ်ားက သက္၀င္လႈပ္ရွားၿပီး ေျပာျပေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ ပညာေရးအက္ပ္ကုိ Disney Byju’s  app ဟု အမည္ေပးထားသည္။
 
Source: Bloomberg
 
Read times
Rate this item
(5 votes)