ေအာင္ျမင္ေသာ အိုင္တီ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား

ေအာင္ျမင္ေသာ အိုင္တီ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား google

ကြၽမ္းက်င္ၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ အိုင္တီ ပညာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ ပထမဦးဆုံး မွန္ကန္တဲ့ အိုင္တီေခတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ နဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 

အိုင္တီ အလုပ္အကိုင္ေတြအေနနဲ႔

- Professional Level,

- Management Level,

- Executive Level ဆိုၿပီး အဆင့္ ၃ ဆင့္ ရွိပါတယ္။

ပုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ အေျခခံ အဆင့္ျဖစ္တဲ့ Professional Level အဆင့္ အလုပ္ အေတြ႕အႀကဳံ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ လက္မွတ္ေတြ အဆင့္ဆင့္ ရရွိလာၿပီဆိုမွ အထက္ အဆင့္ေတြကို တက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Professional / Technical Level

» Programmer/ Software Developer

» Systems Analyst/ Analyst Programmer

» Web Developer/ Multimedia Specialist

» Database Administrator

» Network Technician/ Network Administrator

» Systems Technician/ System Administrator

» Instructor/ Lecture စသည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ ကြဲျပားသြားပါတယ္။

 

Management Level

» IS Manager

» IT Manager

» EDP Manager

» Project Manager

» Systems Manager

» Network System Manager

» Training Manager ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္း အသီးသီးမွာ တာဝန္ခံ မန္ေနဂ်ာမ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Executive Level ျဖစ္တဲ့ အမႈေဆာင္ အရာရွိ အဆင့္ မ်ားမွာေတာ့

» Vice President (IT)

» Vice President (Information Service)

» Chief Information Officer ( CIO )

» Chief Technical Officer ( CTO )

» Chief Security Officer ( CSO )

» Technical Director

» IT/IS Director

» IT Project Director စတဲ့ ရာထူးတာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဆင့္ျမင့္ ရာထူးမ်ားျဖစ္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိ အဆင့္ရာထူးမ်ားကို မထမ္းေဆာင္မီ Technical အဆင့္မွာ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးမွ အဆင့္ျမင့္ရာထူး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဥပမာအားျဖင့္

Software Development ပိုင္း မွာ

» Junior programmer,

» Senior Programmer,

» System Analyst,

» Project Manager စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Network Professional အေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့

» Network Technician,

» Network Engineer,

» Network System Manager,

» CTO (Network and Security) စသျဖင့္ ရာထူး အဆင့္ဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘယ္ကြၽမ္းက်င္မႈ လမ္းေၾကာင္းကိုပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ေ႐ြးခ်ယ္ Industry ready လို႔ ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အသင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့ ဦးစားေပး စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ အေတြ႕အႀကဳံ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအျပင္ အိုင္တီနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြမွာ ထိုက္တန္တဲ့ ရာထူးေတြကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အိုင္တီဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ Level အသီးသီးအလိုက္ မိမိရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ရယူ ေလ့လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ လက္မွတ္ေတြထဲမွာ Diploma ( ဒီပလိုမာ ) နဲ႔ ဒီဂရီ လက္မွတ္ေတြကေတာ့ Academic Oriented ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီလက္မွတ္ေတြ ရဖို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ အနည္းဆုံး (၁) ႏွစ္ခန႔္ ေလ့လာ သင္ယူရမွာ ျဖစ္ၿပီး Certificate Level ကေတာ့ ၃ လ ဒါမွမဟုတ္ ၆ လ စသျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အခုျပည္တြင္းမွာဆိုရင္ National Exam ေတြျဖစ္တဲ့ MCPA နဲ႔ ITPEC ေတြကို ေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။

 

ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲ ေတြအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့

Online ကေန တိုက္႐ိုက္ ေျဖဆိုႏိုင္တဲ့ Microsoft, CISCO နဲ႔ Sun Java Exam ေတြကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ စာစစ္ဌာနေတြမွာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လုပ္ခ လစာ ျမင့္မားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြမွာ အိုင္တီ ပညာရွင္အဆင့္နဲ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ခုနေျပာထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီၿပီး ၿပီးျပည့္စုံမႈ ရွိေနရပါမယ္။

 

အျခားအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့

(1) MCPA ( Myanmar Computer Professional Association )

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အသင္းဝင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

MCPA website : http://www.mcpamyanmar.org/

 

(2) Office Procedure/HR Regulations

႐ုံးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားျခင္း

 

(3) Knowledge of Business / Domain Knowledge

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ သေဘာတရားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ေလ့လာထားျခင္း

 

(4) Communication Skills

လူမႈဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားျခင္း

 

(5) Social Networking

မိမိဘ၀ တိုးတက္ရာကို လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္မည့္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား ရွာေဖြ ဆက္သြယ္ထားျခင္း

 

(6) Global Outlook

မိမိေဒသ တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာ ဗဟုသုတမ်ား သိသင့္သည္မ်ား ႀကိဳတင္ ေလ့လာထားျခင္း

 

(7) Role Model

မိမိဘ၀ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္ လမ္းျပေပးႏိုင္မည့္ စံျပဳထိုက္သူ တစ္ဦးဦး သတ္မွတ္ထားျခင္း (ဥပမာ – ဘီဂိတ္လ္၊ အိုဘားမား)

 

(8) Efforts

ႀကီးမားေသာ ဇြဲ လုံ႔လ ဝိရိယျဖင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္း

 

(9) Ethic

ပညာရွင္ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မယ့္ ေကာင္းမြန္ေသာ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ား ရွိျခင္းတို႔ကို ပိုင္ႏိုင္ ရရွိေနမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ အိုင္တီ ပေရာ္ဖက္ရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာ အမွန္အကန္ ပါပဲ။ MCF ရဲ႕ ၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ပြဲမွာ ဦးၿငိမ္းဦး (အတြင္းေရးမႉး - ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း)က ေျပာၾကားေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အိုင္တီပညာရွင္ လူငယ္မ်ား ဗဟုသုတ ရေစရန္ ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Credit; original writer

Read times
Rate this item
(1 Vote)