လူသိနည္းတဲ့ Google Play Store ရဲ႕ အသံုးဝင္ Tips မ်ား

လူသိနည္းတဲ့ Google Play Store ရဲ႕ အသံုးဝင္ Tips မ်ား google.com
Android Device မ်ားမွာ မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကရတာကေတာ့ Google Play Store ျဖစ္ပါတယ္။
Play Store ကေန သင္ႏွစ္သက္တဲ့ Apps မ်ားကို အင္စေတာလုပ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ အျခား Apps Store မ်ား ရွိေပမယ့္ Play Store က သူ႔ထံမွ Apps မ်ားမွာ Virus , Malware မ်ား ပါ၊ မပါ အၿမဲ စစ္ေဆးေပးေနတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ သင့္ရဲ႕ စမတ္ဖုန္း ၊ တက္ဘလက္မ်ားမွာ Play Store ကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဒီ Tutorial မွာေတာ့ Play Store ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မယ့္ Tips & Tricks မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
 
သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ မရတဲ့ Apps မ်ားကို အင္စေတာလုပ္ပါ
 
သင့္ႏိုင္ငံအတြက္ မရတဲ့ Apps မ်ားကို Virtual Private Network (VPN) Apps မ်ား အသံုးျပဳ၍ အင္စေတာလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ Apps မ်ားက သင္ေနထို္င္တဲ့ ႏုိင္ငံကို အေမရိကန္လို အျခားႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ Play Store က သိေအာင္လွည့္စားေပးပါတယ္။ VPN App တစ္ခုကို သင့္ဖုန္းမွာ အင္စေတာလုပ္ၿပီး ဖြင့္ပါ။ သင့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္တဲ့ အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ၿပီးရင္ေတာ့ Play Store ကို ဖြင့္ရင္ သင့္ႏုိင္ငံအတြက္ မရတဲ့ Apps မ်ားကို အင္စေတာလုပ္ႏုိင္ပါၿပီ။
 
သင့္ရဲ႕ Apps မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ 
 
Play Store ရဲ႕ ဘယ္ဘက္အေပၚထိပ္မွ Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ Apps & Games က႑ေအာက္မွ My apps & games ထဲသြားပါ။ အဲဒီမွာ သင္ အင္စေတာလုပ္ထားတဲ့ Apps မ်ားကို ျမင္ရမွာပါ။ အဲဒီကေန Apps မ်ားကို Update ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Uninstall ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ အေပၚထိပ္မွ All က႑ထဲသြားရင္ သင္အရင္က အင္စေတာလုပ္ထားတဲ့ Apps မ်ားကိုလည္း ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ Apps မ်ားကို ျပန္လည္ အင္စေတာလုပ္ႏိုင္သလို ၾကက္ေျခခတ္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ရင္ အဲဒီ စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
Parental Lock ကို သံုးပါ
 
သင့္ကေလးက Play Store ကေန အခေၾကးေငြေပးၿပီး ၀ယ္ရတဲ့ Apps မ်ားနဲ႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ Apps မ်ားကို အင္စေတာလုပ္မွာကို စိုးရိမ္ရင္ Parental Lock ကို သံုးႏုိင္ပါတယ္။ Play Store ကိုဖြင့္ၿပီး Menu ထဲသြားပါ။ Settings ကို ၀င္ပါ။ Parental controls ကို ႏွိပ္ၿပီး Slider ကို On ေျပာင္းေပးပါ။ ၿပီးရင္ PIN Code သတ္မွတ္ေပးပါ။ အဲဒီေနာက္မွာ ကေလးအား အင္စေတာလုပ္လို႔ မရေစခ်င္တဲ့ Apps မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါ။ ကေလးက အဲဒီ Apps မ်ားကို အင္စေတာလုပ္တာနဲ႔ PIN Code ကို ေတာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
Play Store မွာ ျပန္အမ္းေငြ ရယူပါ
 
Play Store မွာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူထားတဲ့ Apps မ်ားကို ၂ နာရီ စမ္းသပ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ စမ္းသပ္ အသံုးျပဳၿပီးလို႔ မႏွစ္သက္ရင္ ၂ နာရီအတြင္း ေငြျပန္ေတာင္းယူႏုိင္ပါတယ္။ သင္ ၀ယ္ယူထားတဲ့ App ရဲ႕ စာမ်က္ႏွာကို သြားပါ။ Install , Open အျပင္ Refund Button ကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Refund ကို ႏွိပ္ရင္ သင္၀ယ္ယူထားတဲ့ ေငြကို ျပန္အမ္းေပးမွာပါ။
 
Digital Times
Read times
Rate this item
(2 votes)